SIFZilele de 29 și 30 august au fost destinate de către SIF Moldova dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA). Pe ordinea de zi s-au aflat patru puncte.

Principalul fiind Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercițiul financiar 2015.

Tot pe ordinea de zi s-a aflat și Alegerea Secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății.

Grupul SIF Moldova-Perimetrul de Consolidare, numără, conform datelor puse la dispoziție de Societatea de Investiții, 11 entități economice, societăți unde SIF deține procente majoritare din capitalul social al acestora.