Rezolvați următoarea problemă:

Demonstrați că orice număr par (n>2) poate fi scris ca sumă a două numere prime.

Atât. Prima rezolvare corectă va fi premiată cu 5000 euro, cash. Așteptăm soluțiile dumneavoastră la emailul claudiubanea@yahoo.com