În fiecare an la 22 martie APM Bacău celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day). Sǎrbatorirea la nivel internaţional a Zilei Mondiale a Apei este o iniţiativǎ nǎscutǎ în 1992, la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltǎrii (UNCED) desfǎşuratǎ la Rio de Janeiro. Aceastǎ zi s-a sǎrbǎtorit începând din anul 1993.

În perioada 20 – 27 martie 2017 APM Bacău va desfăşura o campanie de informare dedicată importanţei apei la: Eco-Şcoala Alexandru cel Bun Bacău, Eco-Grădiniţa nr. 26 Bacău, Şcoala Alecu Russo Bacău, Şcoala Mihai Drăgan Bacău şi Liceul cu Program Sportiv Bacău.

 

Sloganul sub care se sărbătoreşte în acest an Ziua Mondială a Apei este: Why wastewater? (De ce apă uzată?). Pe plan mondial, marea majoritate a apelor menajere din casele noastre, oraşe, industrie şi agricultură se reîntorc în natură fără să fie tratate şi reutilizate – poluând mediul, pierzându-se astfel nutrienţi valoroşi si alte materiale recuperabile. În loc să risipim apele uzate, ar trebui sa le reducem şi să le reutilizăm. În casele noastre, putem reutiliza apele reziduale reciclate în grădini sau pe terenuri agricole. În oraşele noastre, putem trata şi reutiliza apele uzate pentru spaţiile verzi. În industrie şi agricultură, putem tratata şi recicla ape uzate folosindu-le pentru  sisteme de răcire şi irigaţii.

Exploatând această resursă valoroasă, putem face ca circuitul apei să funcţioneze mai bine pentru toate fiinţele vii. Şi putem ajuta la îndeplinirea obiectivul nr. 6 de Dezvoltare Durabilă privind reducerea la jumătate a proporţiei dintre apele reziduale netratate şi creşterea reciclării acestora  cât şi utilizarea lor în siguranţă.

 

Apa este un element esenţial atât pentru existenţa vieţii cât şi pentru dezvoltarea socială şi economică a umanităţii. La nivel global este binecunoscut faptul că accesibilitatea resursei de apă variază mult în funcţie de poziţia geografică, iar condiţiile naturale şi activităţile umane afectează calitatea şi cantitatea acesteia. De aceea, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, fiind tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat.

Utilizarea apei a crescut într-un ritm de douǎ ori mai mare decât creşterea populaţiei în decursul ultimului secol, astfel cǎ un numar din ce în ce mai mare de regiuni suferǎ în mod cronic din cauza lipsei apei. Pe plan mondial, 80% din apele uzate generate sunt deversate fără a fi tratate sau reutilizate. În lume, 663 milioane de oameni nu au acces permanent la o sursă de apă potabilă corespunzătoare. La ora actuală, 1,8 miliarde de oameni folosesc apă de băut din surse contaminate, confruntându-se cu riscul de îmbolnăvire cu holeră, dizenterie, febră tifoidă, poliomielită, acest fapt cauzând cca. 842.000 morţi anual. Pânǎ în anul 2025, 1,8 miliarde de oameni vor locui în ţǎri sau regiuni cu un deficit de apǎ absolut, iar douǎ treimi din populaţia globului se vor confrunta cu situaţii deosebite cauzate de diminuarea resurselor de apǎ. Situaţia va fi cu atât mai gravǎ cu cât zonele urbane cu o creştere rapidǎ pun o mare presiune asupra resurselor de apǎ învecinate.

 

Oportunităţile de exploatare a apelor uzate, ca resursă, sunt foarte importante. Aceste ape uzate sunt resurse potenţiale de energie, apă, nutrienţi şi alte materiale recuperabile. Costurile privind managementul apelor uzate sunt depăşite cu mult de beneficiile aduse sănătăţii umane şi dezvoltării economice, asigurând astfel dezvoltarea de noi afaceri cât şi crearea de noi locuri de muncă „verzi”.