Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, Confederația Caritas, Federația Dizabnet, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului (FONPC)  și Coaliția SenioriNet susține că peste 5.000 de români- mai ales vârstnici dependenți și copii cu dizabilități, beneficiari de servicii sociale profesioniste furnizate de ONG-uri, sunt privați de sprijin datorită deciziei Ministrului Muncii și Justiției Sociale de a reduce subvențiile acordate în baza Legii nr. 34/1998, începând cu 1 februarie 2017.

Tăierea sumelor cu care erau subvenționate serviciile prestate de ONG-uri către acești beneficiari, anunțată de Agențiile Județene de Prestații și Inspecție Socială în 31 ianuarie, pentru data de 1 februarie, au pus organizațiile pe care le reprezintă FONSS în imposibilitatea continuării furnizării serviciilor, ca urmare a retragerii acestor sume importante din bugetul lor curent de funcționare.

În Bacău aceste reduceri bugetare vor afecta beneficiarii mai multor organizații județene cu o activitate bine cunoscuta și apreciata public, printre care amintim FSC, Asociația Betania, Centrul Daniel, Asociația Lumina.

Numai la FSC 250 de bătrâni bolnavi sau aflați în imposibilitatea de a se mai îngriji singuri, dintr-un număr total de 500 din comunele Stănișești, Colonești, Răchitoasa, Vultureni, Corbasca, Podu Turcului, Motoșeni, Glăvănești, Huruești, nu vor mai primi servicii de îngrijire la domiciliu.

Tot FSC va disponibiliza 22 de ingrijitoare la domiciliu și lucrători sociali din comunele menționate. Acestea sunt femei din comunitățile respective, recrutate și formate profesional de către FSC, pentru care acest loc de muncă reprezintă una dintre puținele posibilități locale de angajare. Cele mai multe dintre ele susțin din aceste salarii întreaga familie, iar după disponibilizare, o buna parte dintre ele vor redeveni asistate social, susținute, probabil, din legea venitului minim garantat.

Alți 50 de vârstnici nu vor mai beneficia de serviciile de socializare, kinetoterapie si recuperare oferite in cadrul Centrului de zi Dr. Stefan Ciobanu. Activitatea centrului practic se va reduce la jumatate.

La Clubul cu Lipici din Podu Turcului, 50 de copiii din 80 nu vor mai beneficia de activitatile educative.

În baza Ordinului nr. 2324 din 29.12.2016, emis de către Ministrul Muncii, privind aprobarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2017 pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr. 34/1998, este aprobată lista unităţilor de asistenţă socială, care au un punctaj de minimum 60 de puncte și care sunt propuse pentru acordarea de subvenţii de la bugetul de stat, în sumă totală de 27.439.027 lei. Acest ordin vizează 155 de asociaţii şi fundaţii, cu 325 de puncte de lucru, având în total un număr de 13.653 beneficiari şi prevede, pe de o parte, estimarea sumei globale necesare pentru anul 2017, și pe de altă parte suma alocată pentru acordarea de subvenţii pe luna ianuarie 2017.

Pentru organizațiile care au aplicat în octombrie 2016 la sistemul de subvenții, aceste sume sunt esențiale pentru continuitatea serviciilor oferite beneficiarilor. Intreaga schemă de personal, precum și realizarea activităților specifice pentru beneficiari, depind de continuitatea acestor sume alocate lunar.

În baza Ordinului nr. 109 din 31.01.2017 emis de Ministrul Muncii și Justiției Sociale, pe luna februarie a.c. suma pentru aceste subvenții s-a redus aproape la jumatate.

Odată cu votarea bugetului de stat, era de așteptat ca situația să revină la nivelul lunii ianuarie 2017, dar prin Ordinul nr. 275/28.02.2017, Ministrul Muncii a decis reducerea sau tăierea completă, pentru un număr important de organizații, a sumelor alocate în ianuarie,  începând cu 1 martie. Nu există nici o explicație a eliminării subvențiilor pentru unii dintre furnizori, sau a reducerii semnificative de sume pentru alții.

În acest moment, furnizorii de servicii sociale sunt chemați să semneze contractele definitive pe anul 2017, unii dintre ei cu sume mult diminuate. Mai mult, 50 de furnizori de servicii sociale nu se mai regăsesc deloc pe listele de subvenții, față de propunerea din Anexa 1 a ordinului 2324 din decembrie 2016.

Din 155 de furnizori, doar 105 mai sunt pe acea listă, sunt subvenționate doar 202 de servicii (față de 281 in luna ianuarie), pentru 8.632 beneficiari, suma pentru subvenții fiind 14.768.369 lei.

Practic, față de propunerile inițiale pentru anul 2017, acum au scăzut: cu 33 % numărul ONG-urilor subvenționate, cu 38 % numărul serviciilor subvenționate și cu 46% suma alocată. Față de luna ianuarie, sunt subveționate cu 30% mai puține ONG-uri, a scăzut cu 29% numărul serviciilor subvenționate și cu aproape 40% suma totală alocată.

Au fost tăiate în primul rând fondurile serviciilor de îngrijire la domiciliu. Menţinerea la domiciliu a vărstnicilor, în mediul lor obişnuit de viaţă, este o alternativă viabilă plasării în diferite centre sau în alte tipuri de instituţii. Tăierile afectează de asemenea serviciile pentru  copii și adulții cu dizabilități. Aceștia beneficiau de servicii ce le-ar fi permis acces la recuperare și socializare și totodată rămânerea lor în familie.

În România, peste 95% din persoanele cu nevoi de îngrijire sunt îngrijite de membrii familiei sau nu sunt îngrijite deloc. Studiile recente arată că peste 20% din populaţia României ar avea nevoie de diferite forme de îngrijire și sprijin acasă, dar numai numai 0,2% primeşte acest ajutor. În ţările europene, media este de 10 ori mai mare. În plus, în cazul persoanelor cu dizabilități, întreruperea serviciilor de recuperare poate avea ca efect regresul funcțonal, izolarea socială, ceea ce duce, de fapt, la pierderea eficienței intervenției, la marginalizare și excluziune din viața comunității.

O altă categorie de beneficiari afectată semnificativ de aceste tăieri ale subvențiilor este reprezentată de copiii din familiile cu venituri reduse sau extrem vulnerabile. În serviciile de zi din comunitate, acești copii beneficiau de servicii de sprijin (sociale sau integrate), care ajută familiile să reziste presiunilor economice și sociale generate de sărăcia extremă. Copiii rămân astfel în familie, continuă să meargă la școală, beneficiază de educație pentru sănătate, pentru viață independentă, primesc ajutor material sau psihologic și duc o viață normală, alături de colegii lor din comunitate.

Tăierile din lunile februarie și martie-decembrie afectează atât persoanele asistate cât şi salariaţii unităţilor care acordă servicii de asistenţă socială, specialiști pentru reținerea cărora în țară se fac eforturi importante de către angajatorii lor și care acum rămân loc de muncă.

Este evident că orice pretenție de economie, dată fiind atât suma tăiată, mică pentru minister dar importantă pentru persoanele beneficiare și cei ce-i îngrijesc, nu se justifică, deoarece nefurnizarea unor servicii sociale duce ulterior la o o cheltuielă mult mai mare, dublată de costuri sociale semnificative.

Deși a fost realizată o interpelare în Parlament, încă din 13.02.2017, pentru ministrul Lia Olguța Vasilescu, nu există încă nici un răspuns oficial sau o explicație din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, privind situația creată.