În perioada 31 martie – 20 mai 2017 are loc evaluarea populaţiilor speciilor de carnivore strict protejate (urs, lup, râs, pisică sălbatică) de pe teritoriul judeţului Bacău.

Evaluarea este realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice (Direcţia Silvică Bacău, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bacău, Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „Clubul Vânătorilor” Neamţ, Asociaţia Vânătorilor Diana Coţofăneşti, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Ursul Brun” Roznov,  Ocolul Silvic Bisericesc, Ocolul Silvic Privat Oituz, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cerbul Bicfalău, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Von Spiess, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi BUKK, împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău, ai Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean Bacău, ai Gărzii Forestiere şi ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.

Situaţiile centralizate la nivel de judeţ, vor fi înaintate Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu propuneri de plafon maxim de intervenţie. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparativ cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Acţiunile de evaluare a populaţiilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică se vor desfăşura după cum urmează: Direcţia Silvică Bacău în zilele de 06 şi 07.04.2017 ; AJVPS Bacău în zilele de 05, 11, 12, 13 si 19.04.2017 ; AV Diana Coţofăneşti în ziua de  18.04.2017; AVPS „Clubul Vânătorilor” Neamţ în perioada 06 – 08.04.2016; O.S. Bisericesc în perioada 06 – 07.04.2017; AVPS Von Spiess în zilele de 3 şi 4.04.2017; O.S.P. Oituz în zilele de 11.04 şi 12.04.2017; SVPS în perioada 04-07.04.2017; AVPS Cerbul Bicfalau in data de 02.04.2017, AVPS BUKK în perioada 07 – 09.04.2017.

La aceste acţiuni sunt invitaţi să participe şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţilor, ONG-urilor şi custozii / administratorii ariilor naturale protejate, pe fondurile cinegetice care se suprapun cu ariile naturale protejate.