Astăzi, o delegație a Comisiei Europene, condusă de Carsten Rasmussen – Șeful Unității pentru România– Direcția Generală Politică Regională și Urbană v-a vizita județul Bacău.

Oficialii instituției europene au în program vizite pe teren și întâlniri de lucru cu președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, reprezentanți ai ADR NORD-EST, reprezentanți ai municipiilor și orașelor din județ, precum și funcționarii desemnați în pregătirea documentației necesare pentru depunerea proiectelor cu fonduri europene dedicate dezvoltării urbane

Vizita în județul Bacău survine ca urmare a numeroaselor sesizări ale conducerii Consiliului Județean Bacău și Agenției de Dezvoltare Regională NORD-EST, care au semnalat anumite disfuncționalități în derularea unor proiecte și programe cu finanțare europeană. În cadrul acestui demers, delegația dorește să cunoască și să înțeleagă care sunt nevoile și oportunitățile de dezvoltare durabilă ale comunităților urbane din această regiune, care pot fi finanțate prin Fonduri Structurale și de Investiții Europene (ESI).

Vor fi dezbătute teme de interes pentru autoritățile publice locale din mediul urban, axate pe identificarea de mecanisme și soluții care să facă mai eficient procesul de absorbție al fondurilor europene ESI disponibile pentru perioada de programare 2014-2020.  

Obiectivele care vor fi vizitate în județul Bacău se referă la proiectele ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, ”Modernizarea și amenajarea parcului Băi în Municipiul Moinești”, ”Modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal de Urgență Moinești” și ”Reabilitare rețele de străzi urbane, trotuare și iluminat public în orașul Comănești, județul Bacău.