Începând cu anul 2006, APM Bacău sărbătoreşte Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, printr-o campanie de conştientizare privind protejarea păsărilor migratoare şi a habitatelor lor.

Cu ocazia acestui eveniment, APM Bacau organizează o serie de seminarii (prezentare ppt. despre păsările migratoare din România şi filmul “Lunca Siretului Mijlociu”), în perioada 09 – 12 mai 2017 în şcoli din municipiul Bacău.

         Tema sub care se sărbătoreşte în acest an Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este: Viitorul lor este şi viitorul nostru – O planetă sănătoasă pentru păsările migratoare şi oameni”. Această temă este stabilită conform principiilor Strategiei Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă evidenţiind strânsa interdependenţă între comunităţile umane şi păsările migratoare, cum împărţim aceeaşi planetă şi aceleaşi resurse limitate. Păsările migratoare călătoresc pe distanţe foarte mari, uneori mii de kilometri pe aşa numitele “culoare de zbor”, fiind deosebit de vulnerabile, unele specii fiind dependente de zonele umede care se degradează continuu ca urmare a activităţilor antropice nedurabile. De aceea, campania anului 2017 doreşte să sensibilizeze factorii responsabili cu privire la necesitatea unui management durabil al resurselor naturale planetare, demonstrând că protejarea şi conservarea păsărilor migratoare este esenţială pentru viitorul rasei umane.

 

La nivelul judeţului Bacău sunt inventariate 220 de specii de păsări protejate de interes comunitar şi naţional; Lunca Siretului Mijlociu, Lunca Bistriţei precum şi lacurile de pe cursul acestui râu reprezintă un important culoar de migraţie a păsărilor, împreună cu zonele din judeţ declarate arii protejate situri Natura 2000  pentru protecţia păsărilor şi habitatelor. În aceste arii protejate – cu o suprafaţă de 45.179 ha (pe teritoriul judeţului Bacău) sunt supuse unui regim de protecţie cca 174 de specii de păsări de interes comunitar menţionate în Directiva „Păsări” a Uniunii Europene, din care jumătate sunt specii migratoare (barza albă, lebăda de iarnă, egreta, ciocârlia, stârcul, ţiganuşul, eretele, codalbul, etc).  Conform prevederilor legale în vigoare, pentru protejatea tuturor speciilor de  păsări sălbatice, inclusiv cele migratoare, este interzisă capturarea, uciderea, rănirea puilor ori adulţilor, culesul ouălor, deterioarea cuiburilor, deranjarea în perioada de clocire şi maturizare a puilor, deţinerea de exemplare dintre cele interzise la vânat

Conexiunea dintre oameni şi păsările migratoare  a creat interdependenţă. Pentru a valorifica înţelept beneficiile acestei relaţii, oamenii trebuie să fie conştienţi de modul în care acţiunile lor pot afecta aceşti prieteni credincioşi. Sunt nenumărate căile prin care, de a lungul timpului, păsările migratoare servesc umanitatea, iar acest lucru trebuie să continue. Gândindu-ne la importanţa economică, culturală sau ecologică a acestor vietăţi  în viaţa noastră, avem suficiente motive să le protejăm. În acest fel şi generaţiile viitoare se vor bucura de beneficiile  legăturii importante dintre oameni şi păsările migratoare – împreună peste timp!