Una dintre preocupările principale ale Gărzii Naţionale de Mediu o constituie modul în care sunt respectate prevederile legislatiei de mediu în cazul exploatărilor forestiere.

 În acest sens, în ultimele 5 luni, la nivelul Comisariatului Judeţean Bacău al Gărzii Naţionale de Mediu s-au efectuat un număr de 125 controale privind verificarea modului în care agenţii economici care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră respectă prevederile legale în domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, conservării habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase.

Urmare a acestor acţiuni de control, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul Judeţean Bacău au dispus 3 de sistări de activitate şi au aplicat 15 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 680.000 lei.

Principalele neconformităţi constatate, pentru care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, au fost nerespectarea de către agenţii economici a prevederilor legale referitoare la obligaţia solicitării şi deţinerii autorizaţiei de mediu, obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, precum şi interzicerea desfăşurării activităţii de exploatare forestieră până la adoptarea unei decizii de către Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Garda Naţională de Mediu avertizează, pe această cale, operatorii economici care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră, că aceste acţiuni vor continua, iar în caz de nerespectare a legislaţiei protecţiei mediului, amenzile vor fi usturătoare.