Bacăul a fost gazda unei delegații UNICEF, condusă de doamna Afshan Khan, Directorul Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente al UNICEF. Din delegație au mai făcut parte Philippe Testot-Ferry – Consilier Regional pe Educație, Sandie Blanchet -reprezentant UNICEF România, Eduard Petrescu – Coordonator de Programe, Luminița Costache – Specialist în Educație, Voica Pop – Specialist în Protecția Copilului și Nicoleta Elisei – Consultant UNICEF. Pe tot parcursul vizitei în județul Bacău delegația a fost însoțită de Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman.

            Scopul acestei vizite de lucru în județul Bacău a fost o prezentare în teren a Proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”, un proiect pilot inițiat de către UNICEF România, cu finanțare de la Norway Grant și din resurse UNICEF, care a fost lansat în județul Bacău în octombrie 2015.

Programul vizitei a inclus și o deplasare în comuna Balcani, unde oficialii UNICEF au putut constata la fața locului implementarea acestui proiect. Concret, în această comună, lucrătorii comunitari au identificat, prin activitate de teren, 737 de copii și femei vulnerabili care trăiesc în 439 de gospodării, după ce au vizitat și au intervievat mai mult de 4.300 de persoane. Vulnerabilitățile cu cea mai ridicată frecvență, cu care se confruntă copiii și femeile din Balcani se referă la copii cu unul sau ambii părinți absenți, copii care locuiesc în condiții precare și copii în risc de violență, abuz și neglijare. Luând în considerare faptul că oferta de furnizori de servicii la nivel local este aproape inexistentă (nu există centre de zi, ONG-uri sau alte organizații/instituții), serviciile furnizate de SPAS sunt singurele care pot fi accesate de copiii și familiile acestora.

Ținând cont de numărul de copii vulnerabili, identificați prin activitatea de teren, dar și de capacitatea profesioniștilor de la nivel local de a furniza servicii, echipa comunitară a prioritizat cazurile active pentru anul 2017. Criteriile care au stat la baza acestei prioritizări au luat în considerare cazurile care solicită intervenția de urgență din partea DGASPC, copiii în risc de separare de familie, copiii care cumulează vulnerabilități multiple.

După vizita din comuna Balcani, delegația s-a deplasat la sediul Consiliului Județean Bacău, unde a fost primită de președintele Sorin Brașoveanu și prefectul Maricica Luminița Coșa. A urmat o întâlnire de analiză și concluzii cu instituțiile județene partenere în cadrul modelului demonstrativ ”Incluziunea social prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”. La această întâlnire au participat: Daniela Ţîţaru, Director General DGASPC, dr. Mihaela Arim, Director Executiv al DSP, Linda Ciobănița, Coordonator asistență medicală comunitară, Alexandrina Scorțanu, Director și Amalia Diaconu, de la CJRAE, Florin Lazăr, Inspector General al ISJ, precum și coordonatori județeni din domeniul social, al sănătății și al educației.

Merită amintit, că acest proiect a fost realizat în parteneriat cu instituții județene incluzând Consiliul Județean, Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Direcția Județeană de Sănătate Publică, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratul Școlar Județean, precum și 38 autorități publice locale.

La nivel național, partenerii activi în dezvoltarea și implementarea modelului sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Ministerul Fondurilor Europene și la care au contribuit și organizații neguvermentale și mediul academic în multe etape de pregătire sau implementare a diverselor activități.

Proiectul a plecat de la premisa că furnizarea la nivel național a unui pachet universal de servicii sociale preventive (sănătate, educație și protecție socială) într-un mod integrat/coordonat, pentru copii și familiile lor, care va reduce inechitățile și deprivările cu care se confruntă copiii. O altă premisă a fost legată de faptul că, implementarea acestui pachet, care poate asigura intervenție timpurie, poate să reducă pe termen scurt și mediu și costurile din sectorul social.

Strategia utilizată în cadrul proiectului include, în principal, modelarea sau testarea furnizării de servicii sociale de prevenire (sănătate, educație și protecție socială) la nivel local pentru o perioadă de 4 ani. Localitățile selectate pentru testare sunt în număr de 45, respectiv 34 comune și 11 comunități în 4 orașe, inclusiv municipiul Bacău.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” template=”/home/catalinb/public_html/debacau.ro/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Proiectul a demarat cu o analiza inițială cu privire la situația copiilor și familiilor și a accesului acestora la serviciile sociale, asigurând astfel o bază pentru compararea rezultatelor ce se vor obține de-a lungul celor 4 ani. În plus, proiectul mai este expus și unei evaluări intermediare (care se finalizează în lunile următoare), care va avea rol formativ, dar și unei evaluări finale (la sfârșitul anului 2018 – începutul lui 2019), care va documenta întreg procesul, precum și rezultatele de impact.

Incluziunea socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău, include mai multe componente:

  • Pachetul minim de servicii, furnizat celor mai vulnerabili copii și familiilor lor, incluzând servicii care asigură accesul la sănătate, educație și protecție socială.
  • Pachetul educație incluzivă de calitate vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili.
  • Comunicare pentru schimbare socială ce se traduce prin campanii locale de schimbare a cunoștințelor și atitudinilor privind discriminarea, toleranța la toate formele de violență asupra copilului, comportamentelor de risc la adolescenți, etc.

Toate aceste componente beneficiază de coordonare și suport metodologic de la nivelul instituțiilor județene de profil. Totodată, proiectul a susținut un model de coordonare între instituțiile județene care se regăsește și în mecanismul de coordonare a Consiliului Județean pentru Strategia de Incluziune Socială. Pachetul minim de servicii care asigură un acces minim la servicii de sănătate, educație și protecție socială are în centru copilul și familia acestuia și este furnizat de către membrii echipei comunitare. Prin aceste servicii, se urmărește prevenirea și intervenția timpurie a unor probleme precum: violența, sărăcia, sarcinile timpurii, bolile ce pot fi prevenite, lipsa accesului la prestațiile bănești, abandonul școlar etc. În majoritatea cazurilor, copiii se confruntă cu mai multe tipuri de lipsuri, motiv pentru care se impune o abordare intersectorială”, a menționat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău în prezentarea proiectului.

Între primele activități demarate a fost recensământul comunitar efectuat de către lucrătorii comunitari cu ajutorul aplicației on-line AURORA – un instrument care se folosește de tehnologia existentă pentru a facilita o evaluare unitară a vulnerabilităților, a înregistrat într-o bază de date comună toate cazurile ce vor necesita intervenție ulterioară și a asigurat o monitorizare în timp real a activității de pe teren. Până la ora actuală, au fost recenzate aproape 48.000 gospodării, dintre care, în aproximativ 22%, au fost identificați aproape 20,000 copii și 124 femei, având diverse vulnerabilități. Datele de până acum, ne arată că în medie un copil cumulează 2 vulnerabilități – acestea fiind grupate în 6 dimensiuni: sărăcie, sănătate, educație, locuire, comportament la risc, familie și condiții sociale. Pentru toți acești copii și familiile lor au fost generate prin Aurora peste 550,000 de servicii de bază de tip informare, consiliere, acompaniere si suport, referire, monitorizare și evaluare.

În acest moment, echipa comunitară din fiecare localitate, cu sprijinul tehnic și metodologic al coordonatorilor județeni, furnizează pachetul minim de servicii pentru aproximativ 100 de copii și familiile lor, totalizând un număr de aproximativ 5.000 cazuri active în 2017.

Ca și rezultate ale acestor intervenții, aș menționa câteva, deosebite, din punctul meu de vedere:  93% din copiii, care la momentul recensământului nu aveau certificate de naștere sau acte de identitate, azi,  această situație e rezolvata prin eliberarea certificatelor de naștere,  emiterea de duplicate, în cazul certificatelor/actelor pierdute sau eliberarea cărților de identitate pentru copiii peste 14 ani. Sau, 97% din copiii care la data recenzării nu erau înscriși pe lista unui medic de familie sunt azi înscriși, a prezentat sintetic președintele Sorin Brașoveanu doar câteva dintre rezultatele notabile ale proiectului.

A doua componentă importantă este Pachetul de Educație Incluzivă de Calitate, care vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili. Pachetul cuprinde intervenții centrate pe copil, realizate la nivelul școlii, familiei și comunității. Pachetul educațional are caracter universal, toți elevii și toate școlile putând beneficia de intervențiile respective. Obiectivul este ca fiecare copil să se înscrie la școală cât mai devreme, să învețe la potențialul său maxim și să fie pregătit corespunzător pentru a reuși pe piața muncii și pentru a avea o participare cetățenească activă.

Este de apreciat faptul, că numărul copiilor cu risc de abandon școlar a scăzut cu 27%, iar din acești copii, 74% au reușit la examenele de admitere.

În ceea ce privește componenta de comunicare pentru schimbare socială, printre rezultate se numără  peste 150 de lucrători comunitari și 23 de coordonatori, care și-au îmbunătățit cunoștințele și capacitatea de a adresa subiecte legate de norme sociale, ca rezultat al atelierelor și sesiunilor de formare. Au fost create și testate materiale de comunicare, incluzând ghiduri de lucru, pentru a crește capacitatea lucrătorilor comunitari de a folosi o abordare non-discriminatorie în oferirea serviciilor și pentru a influența normele sociale și a preveni violența împotriva copiilor în familie și comunitate (în total, pentru mai mult de 50. 000 de beneficiari)

Din experiența acumulată până acum apreciem că acest proiect demonstrativ este o alternativă promițătoare pentru reducerea excluziunii sociale a copiilor din întreaga Românie, nu numai din Bacău. În județul Bacău există o preocupare legată de extinderea acestui tip de intervenție la nivelul întregului județ și, ca atare, analizăm toate oportunitățile pentru a atrage fonduri suplimentare prin proiecte cu obiective ce vizează creșterea accesului la servicii sociale și incluziunea socială a celor mai vulnerabili copii și familiile lor. Această preocupare vizează și asigurarea sustenabilității intervențiilor în localitățile în care se implementează acum proiectul cu suportul UNICEF, după ce finanțarea se va încheia la sfârșitul lui 2018, a mai subliniat președintele Sorin Brașoveanu.

La rândul său, Gabriela Coman, Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a fost de părere că dincolo de ceea ce se întâmplă în județul Bacău, sperăm ca acest proiect să demonstreze că întărirea capacității comunităților poate conduce la gestionarea problemele sociale la nivel local și că atenția specială acordată identificării timpurii și prevenirii situațiilor de risc în rândul copiilor la nivelul familiei, poate avea un impact pozitiv asupra incluziunii sociale a celor mai vulnerabili. Ca atare, acest tip de intervenție trebuie să depășească cadrul unui proiect și sperăm, ca prin acces la fondurile europene sau norvegiene, acest lucru să fie realizabil nu doar pentru județul Bacău, ci și pentru alte județe prin replicare la scară națională”.

O recunoaștere de calibru pentru munca depusă și rezultatele notabile ale acestui proiect a fost oferită de doamna Afshan Khan, șefa delegației UNICEF: vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o, de a vizita comunitatea Balcani și de a vă vedea la lucru. Pentru mine, acest program a fost edificator pentru că arată, în egală măsură, și cum funcționează prevenția, și cum se poate preveni ca anumiți copii să fie puși față în față cu riscurile deprivării. Am văzut că planificarea din timp este importantă și am fost impresionată de felul în care ați reușit să folosiți personalul din teritoriu în cel mai bun mod posibil. Proiectul dumneavoastră va fi inclus într-o prezentare O.N.U. la Geneva, și dorim să-l propunem ca model de bune practici, cu posibilitatea de replicare, la nivelul regiunii. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați îmbunătățit agenda regională”.