Date fiind evenimentele petrecute în ultima perioadă, cu persoane (preponderent copii) care au căzut în puțuri sau fântâni, se impune ca proprietarii acestora să ia măsuri urgente în sensul securizării respectivelor puțuri/fântâni, acestea neprezentând niciun element de sigutanță.

Luând în considerare implicațiile negative ale unor astfel de situații, proprietarilor fântânilor li se impune ia măsuri urgente în sensul securizării fântânilor publice și puțurilor individuale.

La nivelul Unității Administrativ Teritoriale din Municipiul Bacău se va efectua o verificare de fond pe acest subiect, verificare realizată de Poliția Locală a Municipiului Bacău și Compartimentul de Protecție Civilă și PSI din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.