Compartimentul de Radioterapie a Spitalului Județean de Urgență Bacău a avut primul pacient pentru stabilirea planului de tratament cu acceleratorul de particule.

Investiția în acest obiectiv, de sase milioane de euro, a avut drept scop modernizarea, amenajarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație pentru tratamentul bolnavilor de cancer.

La câteva luni, de la momentul preluării investiției de la constructor, a urmat o perioadă în care s-au obținut autorizațiile de funcționare, a fost instruit personalul laboratorului și au fost pregătiți pacienții pentru efectuarea acestui tip de tratament. 

Până în prezent au fost programați și consultați 11 pacienti, iar medicii, fizicienii și tehnicienii unității au început astăzi prima sesiune de tratament pentru o pacientă din Bacău care are o tumora cerebrală.

Investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții.