Romeo Stavarache, fostul primar al Bacăului, a fost condamnat ieri, de Curtea de Apel Târgu Mureș, la 4 ani de închisoare cu executare.

În același dosar, Liviu Goian a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, iar Constantin Apostol și Liviu Goian au fost achitați.

În cazul omului de afaceri Costel Cășuneanu, instanța a dispuns încetarea procesului penal, deoarece a intervenit prescripția.

Soluția Curții de Apel Târgu Mureș (așa cum a fost publicată pe site-ul instanței):

Respinge, ca nefondat, apelul promovat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău împotriva sentinţei penale nr. 266/D/14 iulie 2016 a Tribunalului Bacău, conform art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală.

Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, cerere formulată de reprezentantul Ministerului Public – DNA – Serviciul Teritorial Târgu Mureş la termenul de judecată din 26 iunie anul curent.

În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile promovate împotriva sentinţei penale nr. 266/D/14 iulie 2016 a Tribunalului Bacău de către inculpaţii Stavarache Romeo (cu d.p.), Goian Liviu (cu d.p.), Cenuşă Liviu-Vasile (cu d.p.), Apostol Constantin (cu d.p.) şi Căşuneanu Costel (cu d.p.), desfiinţează parţial hotărârea judecătorească apelată şi rejudecând cauza, în următoarele limite:

  1. Admite cererea formulată de inculpatul Căşuneanu Costel (cu d.p.)de continuare a judecăţii cauzei, potrivit art. 396 alin. 8 Cod procedură penală şi înlăturând dispoziţia instanţei de fond de încetare a procesului penal, faţă de acest inculpat, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale pentru săvârşirea faptei de dare de mită, dispune, în conformitate cu prevederile art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achitarea acestui inculpat de sub acuza săvârşirii infracţiunii incriminate de disp. art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 şi reţinerea art. 5 din Cod penal nou.
  2.  Conform art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Apostol Constantin(cu d.p.) de sub acuza comiterii fiecărei infracţiuni de complicitate la luare de mită – faptă incriminată de disp. art. 26 Cod penal vechi rap. la art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal(două fapte de complicitate la luare de mită).
  3. Conform art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Cenuşă Liviu-Vasile(cu d.p.) de sub acuza comiterii a fiecărei infracţiuni de complicitate la luare de mită – faptă incriminată de disp. art. 26 Cod penal vechi rap. la art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal(două fapte de complicitate la luare de mită). Constată că în prezenta cauză inculpatul Cenuşă Liviu-Vasile a fost reţinut 24 de ore în data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 14 februarie 2015 şi supus măsurii preventive a controlului judiciar de la 14 februarie 2015 până la data pronunţării prezentei. Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de acest inculpat.
  4. Conform art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Goian Liviu(cu d.p.) de sub acuza comiterii infracţiunilor de complicitate la luare de mită – faptă incriminată de disp. art. 26 Cod penal vechi rap. la art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, pentru două fapte de complicitate la luare de mită, ce ar fi fost comise în legătură cu denunţătorii Rusu Viorel şi Şoşu Constantin . Conform art. 26 rap. la art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal condamnă pe inculpatul Goian Liviu, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la luare de mită, la pedeapsa de 3 (trei)ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita o activitate de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat prin prezenta). Potrivit art. 71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal. Conform art. 81,82 din vechiul Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate prin prezenta, pe durata unui termen de încercare de 5 ani (3 plus 2 ani). Atrage atenţia inculpatului asupra respectării prevederilor art. 83 din vechiul Cod penal. Conform art. 71 alin. 5 din vechiul Cod penal suspendă executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare stabilit prin prezenta. Constată că în prezenta cauză inculpatul Goian Liviu a fost reţinut 24 de ore în data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 3 februarie 2015 şi supus măsurii preventive a controlului judiciar de la 3 februarie 2015 până la data pronunţării prezentei. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Goian Liviu perioada reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu. Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de acest inculpat.
  5. Conform art. 396 alin. 1, alin. 5 Cod procedură penală cu raportare la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului Stavarache Romeo(cu d.p.) de sub acuza comiterii infracţiunilor de luare de mită – faptă incriminată de disp. art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal, pentru patru fapte de luare de mită, ce ar fi fost comise în legătură cu denunţătorii Rusu Viorel(două fapte) şi Şoşu Constantin(o faptă) şi cu coinculpatul Căşuneanu Costel (o faptă). Conform art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal condamnă pe inculpatul Stavarache Romeo (cu d.p.), pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, la pedeapsa de 4 (patru)ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal pe o durată de 3 ani (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost condamnat prin prezenta). Potrivit art. 71 din vechiul Cod penal aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din vechiul Cod penal. Constată că în cauză inculpatul Stavarache Romeo a fost reţinut 24 de ore în data de 26 iunie 2014, arestat preventiv de la 1 iulie 2014 la 3 septembrie 2014, arestat la domiciliu de la 4 septembrie 2014 la 3 februarie 2015 şi de la 3 martie 2016 la 1 aprilie 2016 şi supus măsurii preventive a controlului judiciar de la 2 aprilie 2016 până la data pronunţării prezentei. Deduce din pedeapsa aplicată acestui inculpat perioada executată de acesta in stare de reţinere, arest preventiv şi arest la domiciliu. Constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de acest inculpat. Dispune confiscarea de la inculpaţii Stavarache Romeo şi Goian Liviu, în cotă egală de 50% a sumei de 307.187 lei, sumă primită de la denunţătorul Rusu Costică, cu titlu de mită,respectiv câte 153593,5 lei, de la fiecare dintre cei doi inculpaţi menţionaţi. Înlătură toate celelalte dispoziţii din sentinţa penală criticată referitoare la confiscarea sumelor de bani presupus primite cu titlu de mită de inculpaţii din prezenta cauză. Dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituite prin ordonanţa emisă în data de 2 iulie 2014 de procurorul DNA în dosarul nr. 107/P/2011 al DNA- Serviciul Teritorial Bacău, asupra bunurilor imobile ce constituie proprietatea inculpatului Stavarache Romeo, bunuri imobile situate în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu, nr. 11, judeţul Bacău, respectiv: – teren compus din 3 loturi: L1-108 mp categorie curţi construcţii, L 2- 283 mp – categoria curţi construcţii şi L3 – 519 mp categoria curţi construcţii; – 3 corpuri de clădire: C2 – 21,29 mp, C3 – 37,25 mp, C4 – 83,71 mp.,menţinând însă măsura sechestrului asigurator dispusă prin menţionata ordonanţă a procurorului asupra imobilului C1-252,42 mp. Înlătură din sentinţa penală criticată obligarea inculpaţilor Cenuşă Liviu-Vasile şi Apostol Constantin la plata sumei de 8.000 lei, respectiv 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă pe inculpaţii Stavarache Romeo şi Goian Liviu, să achite fiecare statului, cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei la prim grad jurisdicţional, suma de câte 2.000 lei, conform art. 274 alin. 1,2 Cod procedură penală. Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea cauzei în apel rămân în sarcina statului, conform dispoziţiilor art. 275 alin.(3) Cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3 noiembrie 2017. 
    Document: Hotarâre  495/2017  03.11.2017