Pe raza UAT Municipiul Moinești și a UAT Oraș Dărmănești servicului de colectare și transport deșeuri municipale a fost reluat condiționat, ca efect al aprobării taxei speciale de salubritate, existând permanent riscul unei noi suspendări a serviciului de către operator, având în vedere cuantumul datoriilor, a anunțat ieri conducerea ADIS Bacău, într-o conferință de presă.

„Pentru recuperarea datoriilor ADIS Bacău a inițiat proceduri judiciare împotriva membrilor săi, municipiul Moinești și orașul Dărmănești, pentru obligarea acestora la respectarea angajamentelor anterior asumate și plata datoriilor care afectează toate UAT-urile membre ale ADIS parte în același contract de delegare”, a explicat Bogdan Seto, directorul Asociației.

Sustenabilitatea financiară a contractelor de delegare și prin aceasta asigurarea serviciului de salubrizare constituie obligații exclusive ale UAT-urilor membre ADIS.