Ambasadorul Italiei Marcu Giungi a vizitat, ieri, Bacăul. El s-a întâlnit cu prefectul județului dar și cu primarul municipiului Bacău. Vizita a avut o puternică tentă economică, Giungi fiind însoțit de Nicoletta Fioroni, șef Birou economic și comercial al ambasadei Italiei în România.

Discuțiile purtate au vizat identificarea oportunităților și ocaziilor pentru îmbunătățirea relațiilor de colaborare pe diferite domenii de activitate, între autoritățile publice locale și oameni de afaceri de ambele părți.

Ambasadorul a declarat că „sunt premise care susțin îmbunătățirea cooperării, dat fiind că există o prezență masivă a românilor în Italia, în special a băcăuanilor în Torino, precum și a italienilor în România, fapt ce constituie o bază pentru dezvoltarea acestor relații. La nivel macroeconomic, Italia este prima țară ca număr de prezențe a companiilor italiene în România, însă, multe din aceste companii, fie că deja se dezvoltă sau că vin pentru prima dată, se confruntă cu problema forței de muncă”, fapt pentru care se dorește a se cunoaște disponibilitatea și potențialul Bacăului pentru colaborări concrete cu oameni de afaceri italieni.

Marco Giungi, a apreciat că, pe lângă relațiile de colaborare existente cu regiunea Piemonte, care este o zonă accentuat industrializată, există premisele dezvoltării unor colaborări fructuoase cu provincia autonomă Trentino, care excelează în domeniile de interes evidențiate, turism, viticultură și pomicultură.

Dialogul a fost unul constructiv, aplicat, făcând posibilă, pe lângă identificarea domeniilor în care pot fi dezvoltate parteneriate și identificarea unei liste de priorități cu privire la sectorul de investiții și de atragere a forței de muncă, în special din zonele rurale ale județului Bacău.