Joi, 5 aprilie 2018, orele 13.00, secțiile de Medicină internă, Neurologie și ORL- Oftalmologie ale Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, vor fi inaugurate după lucrările de modernizare efectuate.

Investiția, în valoare totală de 1.107.250 Euro, din care 1.020.986 Euro reprezentând lucrări de construcții-montaj aferente lucrărilor de modernizare, a fost realizată în baza asocierii Județului Bacău cu Municipiul Onești aprobată prin Hotărârea Consiliului județean nr. 10/23.01.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 8/30.01.2014.

Consiliul Județean Bacău a finanțat 90% din investiție, iar documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, a expertizelor și a altor studii de fundamentare au fost efectuate gratuit cu sprijinul Consiliului Local Onești. 

Spitalul Municipal Onești dispune de o capacitate de 573 de paturi și funcționează într-o clădire centrală pusă în funcțiune în anul 1965, în suprafață construită de 3800mp, cu Subsol+parter+7 etaje, căreia i s-au alăturat în anul 1970, respectiv 1980, alte două corpuri de clădire: clădirea Boli infecțioase cu o suprafață construită de 3000 mp și clădirea Maternității cu o suprafață de 1800 mp.

Datorită suprafeței mari a spațiilor și a lipsei fondurilor necesare realizării unor lucrări de modernizare complete și unitare, s-a recurs la execuția etapizată a acestora, pe secții medicale.

Investiția realizatăa vizat modernizarea următoarelor secții:

– MEDICINĂ INTERNĂ – cu o capacitate de 66 paturi;

– NEUROLOGIE– cu o capacitate de 47 paturi;

– ORL-OFTALMOLOGIE– cu o capacitate de 38 paturi; 

din cadrul Spitalului Municipal Onești, secții care nu au beneficiat până acum de nici un fel de lucrări de acest tip, astfel încât, atât finisajele cât și instalațiile interioare erau uzate fizic și moral.

Lucrările de intervenție care au fost realizate au vizat modernizarea infrastructurii medicale pentru îndeplinirea exigențelor minime necesare în vederea obținerii acreditării de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

 

Indicatori tehnico-economici ai investiției:

 

Valoarea totală a investiţiei:                                         5.154,050 mii lei (1.107,250 mii Euro), din care,

– lucrări construcţii-montaj                                   4.752,490 mii lei (1.020,986 mii Euro)

 

Suprafaţă totală construită desfășurată supusămodernizării 2.943,88 mp, din care:

– Suprafaţă construită Secția Medicină internă (etaj 3):                            1.340,16 mp

– Suprafaţă construită Secția Neurologie (etaj 5):                                         801,86 mp

– Suprafaţă construită Secția ORL-Oftalmologie (etaj 6):                  801,86 mp

Lucrările de proiectare au fost efectuate de către SC VANEL EXIM SRL BACĂU și realizate de către firma de construcții SC CONEST SA IAȘI.