În data de 14 iunie 2018, în Sala de ședințe a Instituției Prefectului (Calea Marășești nr. 2), Municipiul Bacău, se derulează Conferința organizată de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central cu ocazia lansării proiectului “O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți”, proiect cofinanţat în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară AP 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiție (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apel de proiecte nr. 4, „Scoala pentru toti (cod proiect POCU – 74/6/18/107034).

            Proiectul “O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți” este implementat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Colonești și UAT Comuna Secuieni și are ca obiectiv general implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru reducerea riscului de abandon școlar în trei școli supuse unui risc educațional ridicat din cele trei comune menționate din județul Bacău: Școala Gimnazială din Băcioiu, Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din Colonești și Școala Gimnazială din Secuieni. Măsurile integrate vor implica 209 preșcolari și 632 școlari, 300 de părinți și 264 de cadre didactice, iar activitățile se vor derula pe toată perioada implementării proiectului (data începerii proiectului: 20 aprilie 2018 – data finalizării proiectului: 19 aprilie 2021). Valoarea totală a proiectului este de 6.446.890,20 Ron, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.479.856,67 Ron.

            Pe parcursul conferinței se vor oferi detalii referitoare la derularea proiectului, etapele și activitățile acestuia, precum și la beneficiile înregistrate în cele trei comunități. Reprezentantul Societății Naționale de Cruce Roşie din România, organizație cu prestigiu şi cu experienţă în implementarea activităților și programelor cu scop social şi umanitar va sublinia importanța reducerii și prevenirii abandonului școlar timpuriu și promovării accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie și formare. De asemenea, reprezentanţii partenerilor vor confirma faptul că prin acest proiect se pun în aplicare mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementare a unor măsuri integrate în domeniul educației, cu scopul final de a crește participarea școlară a copiilor și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii.