Contribuabilii persoane juridice sunt invitaţi la sediile ANAF pentru a fi informaţi cu privire la schemele de ajutor de stat.

Schema de ajutor de stat cu impact major în economie, are ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii în toate sectoarele.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt atât întreprinderi nou-înfiinţate cât şi întreprinderi în activitate.

Aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare.

Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să să aibă o valoare minimă totală, fără T.V.A., de 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro si sa genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate  din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau va fi punct de informare locală  permanentă pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat telefon 0234510015, 0745653027-insp. FILIP VASILICĂ sau e-mail vasilica.filip.bc@anaf.ro.

De luni, 10 septembrie 2018. condiționat de aprobarea și intrarea în vigoare a ordonanței de rectificare a legii bugetului de stat pe anul 2018, se pot depune cereri de finanțare prin schema de ajutor de stat 807/2014.

Bugetul alocat schemei în anul 2018 pentru emiterea de acorduri pentru finanțare cu plată în perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei.