Societatea de salubritate SOMA a instalat în municipiul Bacău primul punct de colectare selectivă a deșeurilor, conform unui proiect pilot în curs de dezvoltare, derulat alături de Primăria Bacău.

Într-o primă fază, vor exista 22 de locuri în oraș în care vor fi amplasate astfel de mijloace.

Containerele sunt codificate pe culori, în funcție de tipul de deșeuri și vor ajuta la o gestionare mai eficientă a deșeurilor reciclabile.

Colectare selectivă s-a dorit a exista și până acum, însă pubelele stradale sunt golite în devălmășie chiar de operatorul de salubritate, care le transport cu mașinile la groapa de gunoi laolaltă, cu un grad redus de selectare.

Evident, eficiența noului sistem depinde și de cetățeni, care sunt solicitați să depună deșeurile conform destinației lor finale.

Platformele sunt dotate cu sisteme de siguranță.