Rafinăria oneșteană a reintrat în insolvență în 2016. Într-un document ANAF, analizat de Profit.ro, se arată că societatea nu și-ar fi respectat planul de reorganizare și ar fi acumulat noi datorii către creditori în cursul procedurii de insolvență.

Potrivit Legii insolvenței, inclusiv pe baza noilor reguli avizate recent, „Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, iar „Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită”.

ANAF susține că RAFO avea, la 24 octombrie 2018, obligații fiscale neachitate totale de peste 8,75 milioane lei, din care 3,34 milioane lei datorii curente mai vechi și 5,39 milioane lei reprezentând obligații neachitate din planul de reorganizare.

Administratorul judiciar al RAFO nu a reușit până în prezent să vândă platforma industrială a companiei, principala operațiune prevăzută de planul de reorganizare, prețul de pornire fiind redus succesiv, de la 59,5 milioane dolari, la prima licitație, și 50,5 milioane dolari, la a doua încercare, la 44,6 milioane dolari plus TVA.

Tabelul de creanțe al RAFO cuprinde datorii totale de peste 330 milioane lei, din care peste 90% (305 milioane lei) către fostul acționar majoritar al companiei, Petrochemical Holding, grup înregistrat în Austria și controlat de omul de afaceri rus Iakov Goldovski.

În sarcina eventualului cumpărător al rafinăriei va fi instituită obligația de a desfășura activități care se circumscriu obiectului de activitate al RAFO S.A. pe o perioadă de minimum 5 ani, astfel încât să fie preîntâmpinată dezafectarea întregii platforme industriale. Prin vânzarea la valoare de piață a activelor companiei, este estimat că creditorii își vor recupera circa 57% din creanțe, în timp ce, în ipoteza falimentul și a cedării activelor la valoarea de lichidare, gradul de recuperare ar fi de doar 34,36%. În prezent, RAFO nu are bani nici pentru plata salariilor compensatorii datorate foștilor angajați disponibilizați ai societății. Pentru a stimula interesul potențialilor investitori, administratorul judiciar al RAFO a elaborat și un plan de afaceri pentru aceștia, în care se arată printre altele că, dat fiind proximitatea geografică a rafinăriei de granița de est a țării și buna infrastructură proprie a acesteia pentru transportul feroviar al mărfii produse, RAFO ar putea vinde cu succes carburanți inclusiv pe piețele din Ucraina și Republica Moldova, beneficiind și de costuri logistice și de transport mai reduse decât competitorii.

RAFO Onești a reintrat în insolvență din proprie inițiativă pe 27 octombrie 2016, la 5 ani după ce, în 2011, ieșise dintr-o procedură de reorganizare care durase nu mai puțin de 7 ani, urmare a precedentei intrări în insolvență, survenită în 2004. Activitatea rafinăriei a fost oprită în 2008 pentru efectuarea unor investiții de modernizare estimate să dureze doi ani, dar nu a mai fost repornită de atunci. Platforma petrochimică Borzești, din care a făcut parte și rafinăria RAFO, precum și platforma Dărmănești, scoasă și ea la vânzare, a fost construită în 1964. Rafinăria a fost construită pentru a prelucra țiței sulfuros de import.

Sursa: profit.ro