Primăria Municipiului Bacău a demarat rezilierea contractului pentru prestarea serviciilor de cosit mecanic, încheiat la 07.05.2019 cu prestatorul SC Total Green Serv SRL din Bragadiru (jud. Ilfov).

Procedura de reziliere are loc în contextul în care prestatorul nu s-a achitat de obligațiile contractuale asumate.

Potrivit Acordului cadru de prestări servicii și a Contractului subsecvent de servicii nr. 69085 din 07.05.2019 prestatorul trebuia să pună la dispoziția autorității contractante următoarele resurse: 13 peisagiști floricultori, minim 30 de lucrători îngrijire spații verzi, șefi de formație, minim 40 de motocoase profesionale, unelte specifice pentru îngrijire spații verzi (greble, mături, lopeți).

Având în vedere că slaba mobilizare a prestatorului, concretizată în nerespectarea obligațiilor contractuale asumate, generează o stare de disconfort generalizat la nivelul municipiului, Primăria Bacău a decis, prin notificarea nr. 5999 din 06.06.2019, să calculeze penalități contractuale pentru fiecare zi de întârziere.

Prin urmare, serviciile de cosit mecanic vor fi asigurate, în continuare, de lucrătorii Direcției Spații Verzi, din cadrul Primăriei Bacău, și ai Societății de Servicii Publice Municipale SA.

Sursă foto: adevarul.ro