În perioada 03.07.2019-19.07.2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, Activitate Comercială și Protecția Mediului  au efectuat verificări amănunțite privind situaţia şarpantelor la imobilele instituţiilor de învăţământ, instituţiilor publice şi la asociaţiile de proprietari.

Verificările au fost dispuse de conducerea Primăriei Bacău, în contextul furtunii ce a avut loc la începutul lui iulie, eveniment meteo ce a provocat daune importante la mai multe imobile școlare și blocuri din oraș.

Cu ocazia controalelor efectuate, s–a constatat desprinderea a 4 şarpante de pe terasele imobilelor respective, în următoarele locaţii:

– Colegiul Naţional ,,Ion Ghica”
– Blocul situat pe str. N. Bălcescu, nr. 12
– Blocul situat pe str. Al. Tolstoi, nr.3
– Blocul situat pe str. 22 Decembrie 32 la intersecţie cu str. Alunului.

Situaţia şarpantelor a fost verificată la 83 de instituţii de învăţământ, 52 de instituţii publice şi la peste 1200 şarpante existente la blocurile de locuințe din mun. Bacău. În urma acțiunii de control a rezultat că 5 școli aveau acoperiș tip terasă și 78 aveau acoperiș tip șarpantă, fiind prezentate 11 autorizații de construire. Au fost întocmite 6 note de control.

Din cele 52 de instituții publice verificate s-a constatat că 18 au acoperiș tip terasă și 34 cu acoperiș tip șarpantă. Conducătorii instituțiilor sau administratorii au prezentat un număr de 3 autorizații de construcție, iar restul au declarat că sunt edificate din construcția inițială a clădirii. Nu au fost constatate degradări vizibile ale șarpantelor acestor clădiri.

Cu privire la situația șarpantelor construite la blocurile de peste 1200 locații (scară de bloc). Dintre acestea, 360 dețin autorizație de construire, iar celelalte care au fost edificate după 1990 până în anul 2000 au fost executate fără proiect tehnic de execuție și autorizație de construire eliberată de Primăria Municipiului Bacău.

Având în vedere că şarpantele ridicate pe imobilele de locuinţe colective fac parte din condominiul acestora, asciaţiile de proprietari au fost somate în anul 2016 şi 2017 în vederea întreţinerii şi exploatării corespunzătoare a acestora, în conformitate cu prev. Legii nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Cu ocazia verificărilor efectuate în intervalul menționat, punctual, s–au întocmit note de control şi somaţii pentru asigurarea mecanică a şarpantei şi îndepărtarea resturilor de şarpantă rămasă pe terasa clădirii sau căzută pe platforma betonată.

De asemenea, în perioada următoare, vor fi inițiate proceduri vizând urgentarea intrării în legalitate a construcțiilor tip șarpantă edificate fără proiecte tehnice și autorizații.