Astăzi, 1 august 2019, în cadru festiv, în comuna Răcăciuni a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru DJ 119 care străbate localitatea Ciucani, comuna Răcăciuni.

La eveniment au participat primarul comunei, Lucian Cheța, subprefectul Valentin Ivancea, vicepreședintele Silviu Pravăț precum și consilieri locali.

Drumul județean DJ 119, își are originea în DN 11, în localitatea Bacău și destinația în DN 11 A, în localitatea Borzești, tronsonul de drum care va fi reabilitat și modernizat fiind de peste 2 kilometri.

Valoarea investiției care urmează a se realiza se ridică la peste 1,1 milioane de Euro iar durata lucrărilor este de 2 luni pentru proiectare și 12 pentru execuție.

Modernizarea drumului județean DJ 119 pe segmentul studiat va permite conectarea localității Ciucani la centrul administrativ al comunei Răcăciuni prin DN 2. Pentru modernizarea sectorului de drum care în prezent are o structură din balast, proiectantul a prevăzut a se executa lucrări care să asigure crearea unor condiții optime privind dezvoltarea activităților economice, comerciale și nu în ultimul rând asigurarea unor condiții de siguranță și confort sporite pentru participanții la trafic.

Lucrările propuse constau în umpluturi pentru lărgirea platformei drumului, și pentru supraînălțări și supralărgiri în curbe, realizarea consolidării cu ziduri de sprijin din beton cu înălțimea elevației de 1 m, executia unui sistem rutier compus din fundație de balast și piatră spartă, și din două straturi de mixturi asfaltice, amenajarea acostamentelor, a sistemelor de
preluare și scurgere a apelor prin execuția de șanturi și rigole pereate și nepereate, rigole carosabile, rigole ramforsate cu înălțime de 1,75 m, podețe prefabricate, lucrări de drenare a izvoarelor subterane, amenajare drumuri laterale, precum și lucrări de siguranța circulației (indicatoare, marcaje rutiere).

Acesta este cel de-al șaptelea contract finanațat de Guvernul României prin PNDL II, pentru județul Bacău, valoarea însumată a contractelor fiind de 36.154.939,80 EURO.