Consiliul Local Bacău se reîntregește cu alesul local Eusebiu Diaconu, după ce Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat prin hotărâre definitivă în favoarea acestuia. La începutul anului 2018 consilierii locali Eusebiu Diaconu și Romică Botoi au fost excluși din Conisliul Local Bacău, prin punerea în aplicare a ordinului de prefect de încetare a mandatului de ales local.

Ordinul de prefect a fost emis ca urmare a excluderii acestor doi consilieri locali din PSR, motivul invocat fiind susținerea proiectelor promovate de către administrația locală.

Ambii consilieri locali au atacat în instanța ordinul de prefect, contestând excluderea din forul local, și atât Eusebiu Diaconu, cât și Romică Botoi,  și-au recăpătat dreptul de a-și continua mandatul de consilier local, drept ce le-a fost încălcat.

Astfel, dacă în 2018 Curtea de Apel a decis să anuleze ordinul prefectului prin care consilierul Romică Botoi își pierdea mandatul de consilier local, pe 19 septembrie 2019 instanța a emis hotărârea prin care alesul local Eusebiu Diaconu revine în Consiliul Local Bacău.