Aula Universității „Vasile Alecsandri” a devenit neîncăpătoare înainte de ora 10.00, atunci când a început festivitatea de deschidere a anului universitar 2019 – 2020. A început al 59-lea an academic.

La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. ing. DHc Valentin Nedeff, președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri”, prefectul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu, primarul Bacăului Cosmin Necula, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universității „Vasile Alecsandri” și conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, președintele Senatului Universității „George Bacovia” din Bacău.

,,Și anul acesta, programul de burse pentru studenți este unui generos, cea mai mică bursă este de 600 de lei, avem locuri, spre deosebire de alte universități, pentru toți studenții căminiști, sunt aproape 900 de toți, iar înscrierile s-au făcut, ca și în anii precedenți de către Liga Studențească. Oferim toate condițiile necesare, iar taxele de cazare au rămas aceleași. Ne vom concentra anul acesta pe atragerea de noi proiecte de cercetare și dezvoltare, în acest sens având și sprijinul Senatului universității care ne-a permis utilizarea unor fonduri pentru cofinanțarea acestor proiecte.”, a declarat rectorul universității.

Conducerea universității a premiat 111 studenți de la „Alecsandri” care s-au remarcat în anul universitar trecut în diferite activități extrașcolare și de voluntariat. În prezent, la universitate, își fac studiile 5537 de studenți, dintre care 2562 studenți și cursanți în anul 1.

 

,,Felicit studenții boboci pentru că au optat să își continue studiile la această universitate, care se află într-un conitinuu proces de modernizare din toate punctele de vedere și în toate domeniile. Dragi boboci, veți fi a 59-a promoție a universității. În 6 decenii de existență, universitatea noastră a cofirmat faptul că studenții și absolvenții proprii au competențele cerute atât de universitățile din străinătate, cât și cele cerute de posturile oferite de mediul economic și administrativ, atât la nivel național, cât și internațional.”, Valentin Nedeff.

Totodată, instituția de învățământ superior băcăuană are încheiate peste 120 acorduri inter-instituționale Erasmus, cu 94 de universități din 22 de țări, dar și proiecte de cercetare internaționale, doctorate în cotutelă internațională etc. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură, pe o durată de cel puțin un semestru, mobilități Erasmus+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi intership, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practica la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, dar și activităţi extracurriculare realizate de Liga Studenţească.