Activitatea desfăşurată de Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău în primele nouă luni alecanului a vizat creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, ordinii şi siguranţei publice, precum şi promovarea atitudinii proactive, a transparenţei şi a deschiderii în relaţiile cu mass-media, pentru consolidarea încrederii şi înţelegerii de către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi rezultatelor unităţii.

Pe linia misiunilor de asigurare a ordinii publice au fost organizate şi executate peste 500 de misiuni, pe diferite categorii.

De asemenea, în primele nouă luni ale anului, au fost puse în executare 200 de mandate de aducere a unor persoane la sediul instanţelor de judecată în vederea audierii sau efectuării altor acte procedurale specifice, pe raza județului Bacău şi totodată, în camera de corpuri delicte au fost înregistrate 548 de bunuri ce au făcut obiectul contravenţiilor constatate de jandarmi.

Totodată, pentru creşterea gradului de siguranţă în societate şi în mediul şcolar în special, lucrătorii din cadrul structurii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale au desfăşurat 250 de acţiuni de prevenire a violenţei în mediul şcolar şi a delincvenţei juvenile, la care au luat parte 8000 elevi şi au fost distribuite peste 9000 de pliante, flyere şi alte materiale inscripţionate cu mesaje de prevenire.

Pe linia misiunii de pază şi protecţie a obiectivelor , unitatea a asigurat paza şi protecţia unui număr de 26 obiective și a conductelor transport produse petroliere din judeţ, jandarmii acţionând pentru prevenirea sustragerilor şi semnalarea operative a avariilor ; de asemenea au fost monitorizate transporturi cu caracter special şi de valori și au fost executate transporturi corespondenţă clasificată.

Tot în primele nouă luni ale anului, jandarmii au fost sesizaţi să intervină la 752 solicitări, dintre care 522 prin S.N.U.A.U. “112” şi 230 telefonic sau prin alte modalităţi.

Pe ansamblu, în perioada de referinţă, au fost constatate, în total, atât independent cât şi în cooperare cu poliţia, peste 350 de fapte cu caracter penal. Cât priveşte natura infracţiunilor săvârşite, acestea au fost infracţiuni de furt, tâlhărie, loviri sau alte violenţe, ameninţare, distrugere, precum şi alte fapte prevăzute de legile speciale.

Pe segmentul contravenţional, au fost aplicate 5000 de fapte cu caracter contravenţional sancţionate cu avertismente şi amenzi, valoarea totală a amenzilor depăsind suma de 1.000.000 lei, iar contravenţiile sancţionate au fost pentru încălcarea normelor de convieţuire socială, la regimul piscicol, pe linie de comerţ ilicit, silvic, cinegetic dar şi la alte acte normative.