Astăzi, 21 octombrie 2019, de la ora 11.00, în incinta Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfășurat workshopul ,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”. Scopul proiectului îl reprezintă diversificarea și îmbunătățirea ofertei și programelor educaționale  din patru centre de învățământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni  de dezvoltare, în vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice.

La eveniment au fost prezenți atât reprezentanți din universitate: Carol Schnakovszky, Rector al universității, Cristina Buzoianu, Prorector pentru etică și imaginea universității, Valentin Zikil, Decan Facultatea de Inginerie, Bogdan-Constantin RAȚĂ – Decan FȘMSs,Dănuț-Nicu Mârza-Dănilă, Prorector pentru programe de cercetare; cât și reprezentanți din rândul partenerilor (Aerostar, Thermoenergy, Club Sportiv Știința, CED, Apele Române).

Proiectul este implementat de Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea ,, Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea din Pitești, Universitatea de Vest din Timișoara , în perioada februarie 2019 – august 2021.

,,Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” urmărește dezvoltarea personală în acord cu piețele muncii ( 100 de studenți vor urma una dintre disciplinele ofertate în cadrul proiectului: Antreprenoriat strategic sau Dezvoltarea competențelor socioemoționale), oferind stagii de practică, workshopuri ,,Școala motivațională”și servicii de orientare academică și profesională.

Cordonatorul proiectului în cadrul universității este Savin Petronela.