CNAIR a anunțat că în data de 26.11.2019 a fost încheiat Contractul de Finanțare a proiectului ,,Varianta de ocolire Bacău” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 968.781.763,34 lei, dintre care 85 % este contribuția UE din Fondul de Coeziune .

Perioada de implementare a proiectului este de 120 de luni, iar obiectivul general al acestuia este de a realiza un trafic de tranzit al persoanelor și bunurilor, în conformitate cu standardele europene, în termeni de siguranță, viteză și eficiență.

Se preconizează construcția a 30,842 km de drum, din care 16,269 km este proiectat în profil de autostradă, 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier, 7 intersecții cu drumurile existente; îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea până în 2021 a costurilor de exploatare a vehiculelor cu 13%;  reducerea numărului de accidente datorate traversării traficului urban; îmbunătățirea condițiilor de mediu în zona de influență a proiectului.