S-a semnat contractul privind construirea stației de demanganizare și reabilitarea fronturilor de captare Gherăiești și Mărgineni. Acestea vor fi parte integrantă în viitoarea Rezervă de apă a Municipiului Bacău. 

Joi, 19 decembrie 2019, SC COAMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA a semnat, cu STRABAG S.RL, contractul de proiectare şi execuţie „Realizarea staţiei de demanganizare Gherăieşti şi reabilitarea fronturilor de captare”. 

Contractul vizează construirea Staţiei de demanganizare Gherăieşti şi reabilitarea unui număr de 93 puţuri, aparţinând gospodăriilor de apă Mărgineni şi Gherăieşti.  Conform contractului încheiat cu STRABAG SRL, perioada alocată proiectării este de 5 luni, urmând ca lucrările de execuţie să se desfăşoare pe durata a 12 luni.

Dupa finalizarea acestor investiţii, se va dubla debitul de apă potabilă furnizat din sursa subterană Gherăieşti, debit necesar alimentaării cu apă potabilă a municipiului Bacău, în caz de avarie pe conducta de aducţiune Valea Uzului – Staţia de tratare Baraţi. Proiectul este complementar Rezervei de apă a municipiului Bacău, lucrare realizată de către Primaria Bacău, care – prin cei 8.5 km de conductă – va asigura transportul apei de la frontul de captare Gherăieşti către Staţia de tratare Baraţi.

Valoarea totală a investiţiilor este de 37.393.483 lei cu TVA.

Contractul semnat astazi face parte din Aplicaţia de Finanţare pe care Compania Regională de Apă Bacău o are în lucru pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare. Până la data semnării Contractului de Finanţare aferent Aplicaţiei şi a tragerii fondurilor europene, sursa de finanţare va fi asigurată de Consiliul Judeţean Bacău (95%) şi Municipiul Bacău (restul de 5%).