Vineri, 13 decembrie 2019, începând cu ora 11:00, în Aula Universității, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău domnului Prof. univ. dr. Paul MARINESCU de la Universitatea din București.

Profesor universitar la Facultatea de Administraţie şi Afaceri a Universităţii din Bucureşti și conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Prof. univ. dr. Paul MARINESCU a întreprins o multitudine de activităţi prin intermediul cărora a transmis cunoştinţe şi experienţe profesionale generaţiilor de studenţi.

Componenta didactică a fost dublată de o serie de specializări și calificări, printre care amintim: trainer și consultant pentru firme de prestigiu; evaluator în Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor autorizaţi din România (CECCAR); evaluator acreditat Aracis – specializarea Administrarea Afacerilor.

Activitatea științifică cumulează: peste140 de lucrări cotate ISI, indexate în baze de date internaționale și publicate în revistele Academiei Române; 60 de prezentări la manifestări ştiinţifice internaţionale, școli de vară, seminarii, la universităţi din ţară şi din străinătate; 155 de lucrări prezentate la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale; 31 de cărţi şi capitole de carte publicate în edituri din ţară şi din străinătate; peste 400 citări în reviste indexate în baze de date internaționale și membru în 31 proiecte de cercetare (la nivel național și internațional); membru Society for Business Excellence, FABIZ – ASE București; Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO); editor al revistei Manager, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București; fondator și Președinte al Asociației de Consultanță Strategică și Leadership; fondator și Director al Centrului de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universităţii din Bucureşti; fondator și Director al Editurii Codecs – specializată pe carte de afaceri.