Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, efectuează în această perioadă operațiuni specifice de toaletare a arborilor, de tăiere a gardurilor vii și de îngrijire a spațiilor verzi aferente blocurilor.

În urma ședinței și a discuțiilor purtate la finalul anului 2019 cu președinții asociațiilor de proprietari / chiriași din municipiul Bacău, pe lângă toaletarea arborilor, în intervalul 15 noiembrie 2019 – 30 martie 2020 (în perioada de repaus vegetativ), vor fi efectuate și operațiuni de tundere de regenerare a gardurilor vii la înălțimea de 50 – 70 cm.  Până la această data, s-a intervenit în zonele aferente străzilor: Gării, Ștefan cel Mare, Mioriței, Aprodu Purice, iar în perioada umătoare vor fi tunse pentru regenerare gardurile vii de pe străzile: 22 Decembrie, Iosif Cocea, Bucium, Logofăt Tăutu, Primăverii, Prieteniei și Costache Negri.

De asemenea, la solicitarea cetățenilor și a președinților de asociații de proprietari/chiriași, vor fi efectuate operațiuni de salubrizare și de desființare a împrejmuirilor/gardurilor improvizate de pe zonele verzi aferente blocurilor.Măsurile de desființare a împrejmuirilor, gardurilor și construcțiilor ridicate fără autorizație, de pe spațiile verzi aferente blocurilor, au drept scop asigurarea accesului neîngrădit al tuturor locuitorilor, precum și respectarea legii, terenul fiind în proprietatea municipiului.

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 24/2007, actualizată și republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, “administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop”.