Noul salariu minim valabil din 2020

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/ora.  Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul minim rămâne la suma de 2.350 lei lunar, iar pentru construcții salariul minim rămâne 3.000 lei. Creșterea salariului minim trebuie comunicată de către angajatorii REVISAL până la 31.01.2020

Contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate

Potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Dacă nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

Actualizarea câștigului salarial mediu brut pe anul 2020 și a ajutorului de deces

După proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 este stabilit la suma de 5.429 lei. Acest indicator influențează cuantumul ajutorului de deces, care se stabilește astfel: în cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei; în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei. (Sursă: mediafax.ro)