În această perioadă se desfășoară și activități de centralizare a datelor privind activitatea instituțională în anul precedent, ocazie cu care s-a constatat că la Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Bacău, în anul 2019, au fost eliberate 43.895 de pașapoarte, fiind cele mai multe din ultimii 10 ani.

În luna decembrie a anului trecut, au fost  primite și soluționate 2336 cereri din care un număr de 1959 pentru pașapoarte simple electronice si un număr de 377 pentru pașapoarte simple temporare. În aceeași perioadă, au fost eliberate 2230 pașapoarte, înregistrându-se o creștere față de aceeași perioadă a anului 2018, când au fost eliberate un număr de 2063 pașapoarte. Din analiza efectuată, se observă o creștere semnificativă la solicitările cetățenilor pentru pașaportul simplu electronic, fiind în scădere solicitările pentru pașapoartele simple temporare.

De asemenea, la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Bacău, în ceea ce privește examinarea candidaților în vederea obținerii permisului de conducere, în luna decembrie 2019, la proba teoretică au fost examinate 1955 persoane, fiind 876 admiși, reprezentând 44,81%, iar la proba practică au fost examinate 1296 persoane, fiind 794 admiși, reprezentând 61,27%. În total, au fost emise în luna decembrie a anului trecut 2268 permise de conducere, 93 de permise au fost preschimbate, fie după model vechi, fie în urma pierderii, iar 136 permise de conducere au fost preschimbate, fiind emise de autorități străine. Totodată, au fost sesizate și 2 infracțiuni de fals.

În ce privește activitatea de înmatriculare a vehiculelor rutiere, în luna decembrie a anului trecut au fost emise 3058 certificate de înmatriculare, s-au efectuat 2431 radieri, au fost eliberate 1899 autorizații și plăci provizorii.