Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitaţie, în 2020, lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în peste 500 de unități administrativ-teritoriale (UAT). Pentru primele 246 de comune, procedurile de atribuire vor fi inițiate în luna aprilie. Printre acestea se numără 13 UAT-uri din județul Bacău. Finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

Comunele din județul Bacău pentru care vor fi scoase la licitaţie lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor, în luna aprilie a acestui an, sunt: Asău, Bereşti Bistrița, Bogdăneşti, Cleja, Faraoani, Gârleni, Hemeiuș, Luizi-Călugăra, Măgura, Parava, Racova, Sănduleni și Valea Seacă, iar suprafața vizată este de 75.905 de hectare.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” are o valoare de aproximativ 313 de milioane de euro şi vizează realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru o suprafaţă de aproape 5,8 de milioane de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

În anul 2019, ANCPI a lansat patru proceduri de licitaţie pentru achizitionarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor din aproximativ 400 de UAT-uri din cele 660 de comune din 40 de județe, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile.

În prezent, 149 de comune sunt contractate sau în procedură de licitatie, dintre care 89 au deja contracte semnate și lucrările sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.

De asemenea, anul trecut, în județul Bacău au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), aproape 12.000 de cărți funciare. Lucrările de cadastru general au fost finanţate din veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Bacău.

În prezent, din totalul de 93 de UAT-uri din județul Bacău, în 55 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.