Din experiența anilor anteriori și ca urmarea a tuturor documentelor întocmite privind prezența copiilor de vârstă antepreșcolară în perioada începutului de an (ianuarie – martie), s-a constatat faptul că există un vârf epidemic al virozelor respiratorii care conduc spre o prezență scăzută a copiilor în cele 6 creșe din subordine, aceasta înregistrând procente cuprinse între 56% – 75%.

Numărul scăzut al prezenței în creșe nu este un indicator al lipsei de preocupare pentru menținerea igienei și respectarea tuturor normelor profilactice, ci mai degrabă un indicator al filtrului riguros de triere al copiilor. Deși conducerea Centrului Bugetar Creşe Bacău se preocupă de cultivarea unui climat propice dialogului cu toți beneficierii serviciilor integrate oferite prin contract de creșe, mereu vor exista din temeri nejustificate și aprecieri neconforme cu realitatea care pot aduce atingere imaginii instituției și activității acesteia.

Centrul Bugetar Creșe Bacău pune în aplicare protocoalele epidemiologice în situația apariției de îmbolnăviri cu risc epidemic atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional. Astfel, în toate creșele au fost introduse măsuri suplimentare privind igienizarea spațiilor, creșterea gradului de rigurozitate a triajului epidemiologic, aprovizionarea aparatelor de urgență cu medicație simptomatică și cu materiale sanitare (măști, mănuși, capeline, papuci, halate de unică folosință), materiale de dezinfecție, curățenie și efectuarea periodică a D.D.D. (dezinfecție, dezinsecție și deratizare).

Toate aceste măsuri suplimentare aplicate au fost aduse la cunoștința Primăriei prin solicitarea suplimentării de fonduri, acestea conducând la o lipsă totală de sancțiuni ale tuturor instituțiilor și organelor de control (D.S.P. Bacău, D.S.V.S.A. etc.). În ultima perioadă în creșele publice locale nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăviri cu virus gripal, rujeolă, rubeolă, scarlatină sau hepatite și nici infecții digestive severe.

Instituției i-au fost aprobate și alocate fondurile necesare pentru aceste măsuri de prevenție în anul 2019 în valoare de peste 37.o00 lei (materiale de curățenie – 18.889,34 lei, medicamente – 3.970,93 lei, materiale sanitare – 1.418,04 lei și produse dezinfectante – 12.827,01 lei). Menționăm faptul că în anul 2019 contractele de prestări servicii D.D.D. (dezinfecție, dezinsecție și deratizare) au însumat o sumă de 8962,01 lei, iar alocările pentru anul 2020 au fost suplimentate după cum urmează: materiale de curățenie – 19.000 lei, medicamente – 6.000 lei, materiale sanitare – 2.000 lei și produse dezinfectante –13.000 lei.

Luând în considerare posibilitatea apariției infecțiilor respiratorii cu noul coronavirus, conducerea instituției a decis aplicarea unor măsuri speciale pentru prevenția acestora, cum ar fi: efectuarea dezinfecțiilor zilnice în 3 reprize cu soluții dezinfectante de concentrație dublă, igienizarea zilnică a jucăriilor și a suprafețelor care intră în contact direct cu mucoasele copiilor, spălarea lenjeriei și a fețelor de masă în regim epidemiologic, prelungirea programului de interdicție a persoanelor stăine în creșe în intervalele stabilite și suspendarea programului de audiență, cu recurgerea la alte mijloce de informare, decalarea înscrierii copiilor de vârstă antepreșcolară pentru anul 2020 – 2021 în luna martie 2020 și nu în ultimul rând efectuarea de instructaje cu personalul angajat și părinții copiilor privind apricarea cu strictețe a tuturor acestor măsuri.