Potrivit ordinului, nu se vor mai susţine lucrările scrise pe semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note/calificative.

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, mediile se vor încheia in modul următor:
-dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu aceste două note;
-dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea online, situaţia şcolară se poate încheia cu mai mult de două note;
-dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;
– dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note;
-dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului I devine media anuală;
– dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note.

Aceste reguli se aplică şi în cazul calificativelor date la învăţământul primar.

In cazul  învățământului gimnazial, liceal, postliceal și profesional, dacă media e primului semestru este mai mică decât 5 şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puţin două note. Valorificarea activităţii online prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susţinătorului legal.

Se mai prevede că elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul. În situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie.