Guvernul a aprobat amnistia fiscalã propusă de Ministerul Finanțelor pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restanțelor pânã la data de 15 decembrie 2020.

Principalele beneficii ale introducerii amnistiei sunt relansarea economiei și depãșirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum și diminuarea datoriilor acestora. Prin aprobarea amnistiei se are în vedere încasarea obligațiilor bugetare restante la „ 31 martie 2020, precum și obligațiile bugetare cu termene de platã între 1 aprilie 2020 si 15 decembrie 2020, astfel cã, pe de o parte, anularea accesoriilor sprijină contribuabilii care pot folosi lichiditățile de care dispun pentru continuarea activitãții afectatã direct sau indirect de criza Covid – 19 și permite curãțarea bilanțurilor de datorii, iar pe de altã parte, se asigurã o creștere a veniturilor la bugetul general consolidat. MFP estimează un impact bugetar pozitiv de până la 2 miliarde de lei.

Cei mai mulți beneficiari sunt din sectorul economic privat.

Facilitãțile fiscale vizeazã toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfãșoarã activitãți economice sau profesii libere, entitãți fără personalitate juridicã, instituții publice, etc).

Ordonanța de Urgență elaborată de MFP reglementeazã 4 tipuri de facilitãți fiscale și acoperã toatã situațiile cu care se pot confrunta contribuabilii:
Mãsura 1 – Anularea dobânzilor, penalitãților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la aceastã datã au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale.
În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plãlătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, sã achite obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și sã depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.
Măsura 2 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care considerã cã sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativã prin care sã declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacã plãtește aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute dupã 31 martie 2020), depune toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depune cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Mãsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de mãsura anulãrii accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plãteascã obligațiile curente (cele nãscute după 31 martie 2020), sã depunã toate declarațiile fiscale si să depunã cererea de anulare a accesoriilor pânã la 15 decembrie 2020.

Mãsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisã ca urmare a inspecției fiscale sau verificãrii situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgențã.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacã plãtesc aceste obligații până la termenul de plată  stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Facilitãțile fiscale sunt aplicate și de alte autoritãți sau instituții publice care administreazã obligații bugetare, în sensul cã și aceste entitãți anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administreazã, dacã sunt îndeplinite condițiile prevãzute de ordonanța de urgență.

Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenția de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulãrii se instituie un regim special de administrare. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor, dobânzile, penalitãțile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost achitate dupã data intrãrii in vigoare a ordonanței de urgențã, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.

În cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri la data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã, în scopul acordãrii posibilitãții de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementeazã posibilitatea contribuabilului de a efectua plãti din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.
Dacã îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitãțile fiscale menționate anterior. Astfel, un contribuabil poate sã cumuleze toate facilitățile dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește condițiile prevãzute de ordonanța de urgență.

Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgențã beneficiazã de eșalonare la platã pot beneficia de facilitățile fiscale dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altã parte, doresc și menținerea eșalonãrii la plată, ori dacã finalizeazã eșalonarea pânã la 15 decembrie 2020, textul ordonanței făcând distincție între aceste situații.