În contextul actual, atât al situației epidemiologice în care se află municipiul Bacău, dar și în urma apariției unor articole de presă și a solicitărilor venite din partea părinților, Centrul Bugetar Creșe Bacău face următoare precizări.

Reluarea activității în cele 6 creșe pe care le avem în subordine se va face începând cu 14 septembrie 2020. Decizia privind redeschiderea unităților noastre a venit mai târziu decât am preconizat, întrucât am fost forțați de cadrul legislativ să așteptăm publicarea de către Ministerul Sănătății a ratei de incidență la nivel de localități, lucru care s-a întâmplat abia luni, 7 septembrie 2020.

Încă din luna august, am făcut achizițiile necesare redeschiderii, adică materiale dezinfectante, materiale de curățenie, echipamente de protecție, măști, cu sprijinul Autorităților locale, tot personalul Centrului Bugetar Creșe Bacău va fi testat de COVID-19. În același timp, am înaintat Primăriei Municipiului Bacău, ordonatorul principal de credite, un plan de redeschidere a creșelor, urmând ca acesta să fie supus aprobării Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Direcției de Sănătate Publică Bacău.

La momentul 7 septembrie 2020, municipiul Bacău se situează în scenariul galben, cu risc epidemiologic ridicat, ceea ce presupune un set de măsuri predefinit de autoritățile centrale.

Așadar, ținând cont de Ordinul 1.456/25.08.2020, 1.076 /12.06.2020, 5.487/31.08.2020, 1.494/31.08.2020, dar și OUG 141/19.08.2020, Hotărârea 1252 din 12.12.2012, Legea 263/19.07.2007 și în particular de Ordinul 1.076/2020, activitatea în creșe se va relua în anumite condiții, cele impuse de actele normative menționate anterior.

Ordinul 1.076/2020 prevede la Cap.l, ART.4. Sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită reducerea numărului de copii în cameră, iar distanța dintre ei să fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice. Se recomandă reducerea numărului de copii în grupă, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4,5 mp/copil.” iar

Ordinul 1.456/2020 CAP.I, ART.6. „Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari ( )se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și particularitățile tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 antepreșcolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară.”

În aceste condiții, propunerea înaintată Primăriei Bacău și Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în conformitate cu prevederile legislative obligatorii, este de a relua activitatea la grupe cu maximum 10 copii. Practic, dacă acest scenariu se menține, cei 20 de copii dintr-o grupă vor veni la creșă alternativ, câte două săptămâni, în grupe de câte 10 copii, alternând cu două săptămâni de pauză.

„Înțelegem pe deplin nemulțumirea unora dintre părinți care și-ar fi dorit reluarea activității în mod normal. În același timp însă, fac un apel la înțelegere și respectarea cadrului legislativ care impune, la acest moment, desfășurarea activității cu un număr limitat de copii. La acest moment, prioritare pentru noi sunt siguranța și sănătatea copiilor, a personalului angajat și prin extensie și a părinților și bunicilor”, a declarat Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar Creșe.

Ca o formă de sprijin acordată părinților de Primăria și Consiliul Local Bacău, aceștia pot solicita acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de o bonă, în baza HCL 88/29.05.2020, a scris CONDUCEREA CENTRULUI BUGETAR CREȘE BACĂU într-un comunicat de presă emis astăzi.