Thermoenergy Group S.A. Bacau anunță că va începe umplerea instalaţiilor de alimentare cu energie termică în vederea efectuării probelor tehnologice și pregătirea pentru sezonul rece de încălzire 2020 2021, astfel încât poată fi pregatită in orice moment, din punct de vedere tehnic, pentru începerea furnizării de agent termic pentru încălzire. Acest lucru va fi facut funcție de solicitări, cu prioritate către creșe, grădinițe și școli.

Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire, conform prevederilor H.G. nr. 425/1994, modificată prin H.G. nr. 337/2018, va fi anunţată ulterior. Consumatorii Thermoenergy Group S.A. sun rugați si ia toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la instalaţiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundaţii în apartamente) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora. Asociațiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie se asigure instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare bună de funcționare şi lucrările din interiorul imobilelor sunt finalizate.

Potrivit prevederilor articolului 30, alineatul (4) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintrun condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire. Pentru asociatiile de proprietari cererile de incepere a furnizarii de agent termic pentru incalzire vor fi analizate atât din punct de vedere tehnic cât și financiar, iar în cazul asociațiilor cu debite restanțe nu vom începe furnizarea de agent termic pană la lichidarea soldului