Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a realizat un proiect de schemă de ajutor de stat, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, unde au fost sistate activitățile, ca măsură de precauție pentru evitarea răspândirii SARS COV-2.

Schema de ajutor de stat vizează 5 măsuri, iar beneficiarii eligibili sunt entități de drept privat: organizații neguvernamentale și societăți comerciale (atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari) care au desfășurat activități în ultimii 2 ani conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală. Aceștia trebuie să fie înscriși la data depunerii proiectului în Registrul Sectorului Cultural gestionat de Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), instituție în subordinea Ministerului Culturii.

100 de milioane de euro sunt puse la dispoziție firmelor din domeniul evenimentelor culturale. Sprijinul individual poate ajunge până la maximum 800.000 de euro pentru un beneficiar.

La măsura 1, se asigură microgranturi de câte maximum 4.000 euro/beneficiar pentru operatorii culturali care nu au avut venituri din vânzarea de bilete.

Prin măsura 2, beneficiarii care au organizat, anul trecut, un festival cultural cu vânzare de bilete vor putea accesa granturi reprezentând 25% din valoarea brută a biletelor vândute, dar nu mai mult de 800.000 euro.

Măsura 3 prevede ajutoare de stat operatorilor culturali care au organizat evenimente culturale în 2019 și au avut venituri din bilete vândute la evenimentele muzicale și evenimente de tip stand-up comedy. Aceștia pot primi un ajutor de stat reprezentând 5% din valoarea brută a biletelor vândute la maximum 10 evenimente organizate, 7% din valoarea brută a biletelor vândute la 11 și 50 de evenimentele organizate în 2019, sau 9% din valoarea brută a biletelor vândute la peste 50 de evenimentele organizate. Ajutoarele sunt valabile și pentru alte tipuri de evenimente culturale decât cele muzicale ori de stand-up comedy, caz în care se va plăti echivalentul în lei a 50% din valoarea brută a biletelor vândute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.

Măsura 4 se va adresa librăriilor care pot primi granturi de 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.Ultima măsură vizează editurile, acestea putând obține sprijin de stat reprezentând 25% din valoarea brută a vânzărilor fizice directe de carte înregistrate anul trecut.