Toți elevii din ciclul primar și gimnazial din orașul Comănești vor beneficia de condiții moderne de studiu, datorită unui proiect finanțat din fonduri europene depus de municipaliate în chiar prima zi de deschidere a sesiunii de înscriere. Astfel, primăria condusă de Viorel Miron a solicitat 2.698 de tablete de uzșcolar, pentru elevi, iar pentru sălile de clasă din oraș 174 de laptopuri, 69 de  Sisteme ALL in One, 110 table interactive, 99 de proiectoare, 41 de camere web, 87 de camere videoconferință, 103 ecrane de proiectie de perete și cu trepied, routere wireless și swich- uri necesare pentru fiecare școală.

”Pentru Comănești, orice euro atras reprezintă un nou pas pentru dezvoltare, indiferent de aria de adresabilitate. Cu atât mai mult în aceste vremuri grele, cauzate de epidemia de coronavirus, încercăm să găsim toate soluțiile pentru a menține nivelul educațional la standarde ridicate, mai ales că și elevii și profesorii se confruntă cu această provocare a școlii on-line. De aceea ne-am pregătit din timp, iar prima zi de deschidere a sesiunii de depunere a proiectelor specifice, pe acest subiect, ne-a găsit cu temele făcute, în sensul că proiectul era întocmit, conform tuturor cerințelor finanțatorului. Punem mare preț pe educație, ca șansă de dezvoltare personală a fiecărui elev care, în timp, va contribui la dezvoltarea comunității noastre”, a declarat Viorel Miron Miron, primarul orașului Comănești.

Valoarea totală a proiectului aprobată în plenul Consiliului Local este de 6.622.316,04 lei din care contribuția proprie în sumă de 128.729,60 lei reprezintă cofinanțarea de 2%.Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Competivitate Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, secțiunea e-educație.