Activitatea de la taxe și impozite se sistează din cauza îmbolnăvirii a cinci din cei șapte lucrători.

Prin urmare plățile se vor face exclusiv on-line sau virament bancar.

Toate obligațiile bugetare se vor putea achita prin intermediul www.ghiseul.ro sau prin virament bancar. Conturile se regăsesc pe site-ul primăriei, www.municipiulbacau.ro, la secțiunea Taxe și Impozite-Persoane Fizice/Juridice-Lista conturi IBAN.

Va rămâne deschis doar un ghișeu care va primi depunerea dosarelor de înscrieri/radieri auto. Cetățenii care vor să depună diverse acte (documente pentru stabilirea impozitului pe terenuri sau clădiri, taxă de salubrizare etc.) le pot aduce la registratură care va rămâne deschisă.

Pentru obținerea certificatelor fiscale se pot depune documentațiile necesare la registratură sau se poate solicita eliberarea on-line, la adresa de mail taxe-impozite@primariabacau.ro. Persoanele fizice sau juridice care doresc să obțină un cont pentru plata debitelor prin intermediul ghiseul.ro, pot solicita acest lucru printr-un mail la adresa amintită mai sus.

AMENZILE se pot achita on-line prin intermediul www.ghiseul.ro (sectiunea Plată AMENZI) sau prin virament bancar (toate conturile se regăsesc pe site-ul primăriei www.municipiulbacau.ro la secțiunea „Taxe si Impozite” – Persoane Fizice/Juridice – Listă conturi IBAN)

OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

Depunerea cererilor de eliberare a certificatelor fiscale pe adresa de e-mail ale instituției taxe-impozite@primariabacau.ro, iar transmiterea certificatelor de atestare fiscale emise de instituția noastră se va face prin poștă, cu confirmare de primire la adresa de domiciliu a solicitantului;
Achitarea obligațiilor fiscale locale datorate se poate face prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro administrat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, după obținerea credențialelor de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale.
Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea sistemului național de plata www.ghiseul.ro, vă rugăm să trimiteți o copie după buletin/carte de identitate la taxe-impozite@primariabacau.ro.
Observație: pentru programul RABLA se va preciza programul pentru care este necesar certificatul fiscal (REMAT sau PSIPAN 2020) iar pentru radiere se va atașa si o copie scanată după cartea de identitate a mijlocului de transport.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

• Cerere eliberare certificat de atestare fiscală (modelul 2016 ITL 012 – se descarcă de pe website-ul www.municipiulbacau.ro la secțiunea „Taxe si Impozite”- subsecțiunea „Persoane fizice”);
• Actul de identitate;
• Împuternicire notarială pt. dezbatere succesiune, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii sau adresa de la notarul public la care se dezbate succesiunea, cu persoana căreia i se va înmâna (unde este cazul);
• Certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii (unde este cazul);
• Împuternicire în original sau copie legalizată. (unde este cazul);
• Copie după cartea de identitate a mijlocului de transport (pentru programul RABLA) – după caz
Valabilitatea certificatului

Certificatul de atestare este valabil 30 de zile de la data emiterii.
Înstrăinarea este nulă de drept în cazul în care nu se solicită certificatul de atestare fiscală și se înregistrează datorii fiscale.

OBTINEREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALĂ PERSOANE JURIDICE

1) Depunerea cererilor pe adresele fiscale de e-mail ale instituției
taxe-impozite@primariabacau.ro, iar transmiterea certificatelor de atestare fiscale emise de instituția noastră se va face prin poștă cu confirmare de primire la adresa de domiciliu a solicitantului;
2) Vizualizarea obligațiilor bugetare se va face accesând link-ul de pe website-ul www.municipiulbacau.ro la secțiunea “ Taxe si Impozite”- Modalitati de plată;
3) Pentru a obține un nume de utilizator si o parola pentru vizualizarea obligațiilor bugetare (valabil pentru persoanele juridice care nu au solicitat pana acum) vă rugăm să trimiteți un e-mail cu subiectul „Solicitare cont” la care veți atașa o copie după C.U.I. și o copie după cartea de identitate/buletin de identitate al administratorului pe adresa de e-mail a instituției taxe-impozite@primariabacau.ro
4) Persoanele juridice pot achita toate obligațiile fiscale datorate prin virament bancar. Toate conturile IBAN se regăsesc pe site-ul Primăriei www.municipiulbacau.ro, la secțiunea “Taxe si Impozite -Persoane Juridice- Lista conturi IBAN.
Observație: pentru programul RABLA se va preciza programul pentru care este necesar certificatul fiscal (REMAT sau PSIPAN 2020) iar pentru radiere se va atașa si o copie scanată după cartea de identitate a mijlocului de transport.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală

• Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală (modelul 2016 ITL 012 – se descarcă de pe website-ul www.municipiulbacau.ro la secțiunea „Taxe si Impozite”- subsecțiunea „Persoane juridice”);
• Actul de identitate al administratorului;
• Împuternicire (în cazul in care solicitantul nu este administratorul societății);
• Copie după cartea de identitate a mijlocului de transport (pentru programul RABLA) – după caz
Valabilitatea certificatului
Certificatul de atestare este valabil 30 de zile de la data emiterii.