Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a lansat, în data de 28 august 2020, un nou apel de proiecte în cadrul PI 2.2.-IMM, pentru acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nu sunt eligibile microîntreprinderile); valoarea finanțării acordate este între 1,5 și 6 milioane de euro, iar investițiile eligibile în cadrul acestui apel sunt finanțabile prin ajutor de stat regional pentru:

  • construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii;
  • dotarea cu active corporale și necorporale.

Proiectele au putut fi depuse în perioada 30 octombrie – 30 noiembrie 2020.

În regiunea Nord-Est au fost depuse 170 de proiecte, valoarea nerambursabilă solicitată fiind 561 milioane de euro. Bugetul total alocat acestei regiuni este de 26,27  milioane de euro.