Având în vedere creşterea numărului de infectări cu virusul Covid 19 în rândul personalului Judecătoriei Bacău, pentru evitarea blocării activităţii şi pentru prevenirea răspândirii infecţiei atât în rândul personalului, al justiţiabililor, cât şi al celorlalţi participanţi la actul de justiţie, s-a decis luarea măsurii reducerii programului de lucru cu publicul.

Acesta se va desfăşura doar în zilele de marţi şi joi (primiri cereri orele 9.00 -12.00, studiu dosare 9,00–13,00 şi 14,00–15,30).

Depunerea cererilor, căilor de atac, înscrisurilor, etc., se va face preponderent prin poştă, curierat, email la adresa generală de corespondenţă jud-bc-registratura@just.ro sau fax la numărul 0234/510557,ori alte mijloace tehnică de comunicaţie, prin servicii care asigură confirmarea de primire.