Începând cu data de 04.01.2021, toate Centrele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și-au reluat activitatea cu beneficiarii, conform Hotărârii nr. 8/1 din 29.12.2020 a Comitetului Local pentru situații de urgență.
– Centrul de zi „O școală pentru toți” str. Ciprian Porumbescu nr. 5 Telefon : 0234 704593 ( funcționează în incinta Școlii „Octavian Voicu”). Activitatea se desfășoară zilnic :
– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social Centrul de zi „O școală pentru toți” este de a preveni abandonul școlar, cerșetria, infracționalitatea sau alte activități antisociale ale copilului care se află în situație de risc social, prin asigurarea în timpul zilei (după programul școlii) a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți/reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
– „Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, str. Mircea Eliade nr. 6
Telefon/fax : 0234 520076 ( funcționează în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 23). Programul zilnic este de luni până joi, între orele 07:45-16:30, vineri între orele 07:45-14:00. Scopul serviciului social ,,Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, este : de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor în timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.
– „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, str. Oituz nr. 74
Telefon/fax :0234 520076 Programul zilnic este de luni până joi, între orele 07:45-16:30, vineri între orele 07:45-14:00. Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” este : de a preveni abandonul si instituționalizarea copiilor cu nevoi speciale prin asigurarea unor activităţi de îngrijire, educație, abilitare/reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare școlară si profesionala pentru copii cat si a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau Reprezentanţii legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copii.
– „Centrul de zi Clubul pensionarilor”, str. Aleea Ghioceilor nr. 2 A Telefon : 0234 533530

Activitatea se desfășoară zilnic:
– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social Centrul de zi ,,Clubul Pensionarilor” este diminuarea riscului de marginalizare socială și însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activități cu caracter recreativ și socio-cultural, în vederea depășirii situațiilor de dificultate,prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșteri  calității vieții.
– „Centru de Resurse pentru adolescenți”, str. Livezilor nr. 4 A
Telefon : 0234 533078 Activitatea se desfășoară zilnic:
– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social „Centrul de RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI” este de a preveni comportamentele de risc, neglijarea, abuzul și exploatarea prin muncă a copiilor, adolescenților, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de informare, educare, socializare/petrecere timp liber, consiliere, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare și suport pentru părinţi sau reprezentanţi legali.