Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, a anunțat că a depus la POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) fișa de proiect pentru verificarea eligibilității reabilitării sitului poluat Halda de fosfogips-Sofert.

 

,,Principalul obiectiv urmărit de municipalitate este ecologizarea acestui punct nevralgic al Bacăului, moștenit de la celelalte administrații. Asta constă în închiderea corpului cât și izolarea mediului acvifer, în scopul protejării sănătății umane și a mediului de efectele contaminanților rezultați din activitățile antropice cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă. Proiectul este în concordanță cu Obiectivul Specific 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric precum și cu Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.
Remedierea acestui sit poluat este una dintre principalele componente pentru o dezvoltare durabilă a comunității noastre, în sensul îmbunătățirii condițiilor de mediu din Bacău, a coeziunii sociale și a creșterii calității vieții, per ansamblu. Prin acest proiect, în afara rezolvării problemelor de mediu, urmărim recrearea fostei zone industriale din partea de sud-est a municipiului. În plus, prin implementarea acestui proiect, reducem semnificativ șansele ca țara noastră să mai plătească amenzi pentru nerespectarea normelor europene de mediu.”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu.