Agenții economici care angajează persoane din anumite categorii de populație vor primi și în acest an stimulente financiare de la bugetul asigurărilor de șomaj. Practic vor beneficia de 50 la sută din salariul fiecărei persoane angajate cu normă întreagă în perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2021, din rândul celor cu vârsta peste 50 ani care au rămas fără loc de muncă din motive neimputabile lor, respectiv din cauza stării de urgență sau de alertă. Aceeași facilitate le va fi acordată și celor care încadrează șomeri care au între 16 și 29 ani, înscriși în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și cetățeni români, din aceleași categorii de vârstă, care au lucrat în străinătate și au fost concediați în 2020, nu din vina lor.

Pentru toate aceste persoane angajate, agentul economic va primi lunar 50 la sută din salariul lor, dar nu mai mult de 2.500 lei, o perioadă de un an. El are obligația să-i mențină pe salariații respectivi în activitate încă 12 luni după expirarea perioadei de acordare a facilității. Banii se dau pentru plata salariului, proporțional cu timpul efectiv lucrat și nu se cumulează cu subvențiile prevăzute de art. 80, 85 și 93^4 din Legea 76/2002.

Pentru persoanele (zilieri) care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pe o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, se acordă de la bugetul de stat o sumă de 35 la sută din remunerația cuvenită zilei de muncă. De asemenea, tot până la 30 iunie 2021, pentru angajatorii care încheie contracte de muncă pe o perioadă de cel mult 3 luni se asigură decontarea unei părți reprezentând 41,5 la sută din salariul celor angajați astfel, dar nu mai mult de 41,5 la sută din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Totodată, prevederile OUG 147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, ”se aplică până la 30 iunie 2021 și în situația în care, prin ordin al ministrului educației, se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line”. Toate facilitățile prezentate mai sus sunt cuprinse în OUG 220/30.12.2020.