Proiectul MULTITRACES (http://multitraces.ub.ro/) marchează momentul de start pentru începutul Cursului internațional –  Instruire multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri, găzduit de Platforma Moodle a Universității Elene Internaționale din Grecia.

Reamintim că MULTITRACES, proiect Erasmus+, coordonat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, având parteneri Universitatea Politehnică din Torino, Italia, Universitatea din Alicante, Spania și Universitatea Elenă Internațională din Grecia, a fost dezvoltat ca parte a Strategiei Europa 2020, în conformitate cu pachetul privind economia circulară lansat de Comisia Europeană în decembrie 2015. Acesta conține orientări pentru trecerea de la o economie liniară, bazată pe consum, la modelul economiei circulare. Obiectivul general al proiectului MULTITRACES este inițierea unei formări multidisciplinare a studenților în vederea dezvoltării de afaceri în zona rurală, bazate pe economia circulară, pentru valorificarea inteligentă a producțiilor industriale și a resurselor naturale.

În ciuda resurselor generoase pe care le oferă zona rurală, dezvoltarea economică a acesteia suferă de o lipsă acută de personal specializat în economia circulară. Participarea la activitățile proiectului oferă studenților tocmai această oportunitate, acumularea de  cunoștințe necesare acoperirii nevoii de specialiști în economie circulară, fie pentru inițierea afacerilor în zona rurală, fie pentru pregătirea unei cariere de succes în cadrul unor organizații angajate într-o tranziție de la economia liniară la economia circulară.

Cursul online prevede un angajament săptămânal de 6 ore, inclusiv lecții online, studiu individual, lucru în echipă și dezbateri. Vor participa cel puțin 14 studenți din fiecare universitate, însumând un total de 56 de studenți. Fiecare modul implică colaborarea cu o companie parteneră ca parte a mini-provocărilor care permit studenților să pună în practică conceptele teoretice pe care le-au învățat. Echipele vor fi multidisciplinare și, sub îndrumarea profesorilor, vor realiza mini-proiecte pe o tematică propusă de compania parteneră.

Studenții vor fi motivați de o serie de facilități și provocări: lucrul în echipă cu tineri din alte universități europene, abordarea unor domenii diferite de cercetare, posibilitatea de a explora problemele legate de economia circulară într-un mod multidisciplinar, discuții tematice active într-un mediu participativ.

Dintre studenții care vor absolvi toate modulele cursului, câte 8 din fiecare țară, vor fi selectați pentru următoarea etapă a proiectului, respectiv pregătirea practică. Astfel, 6 dintre ei vor pleca în străinătate (2 studenți în fiecare țară parteneră) și 2 studenți vor efectua instruirea într-o companie națională, având oportunitatea de a se întâlni cu echipele din celelalte țări partenere, într-un mediu dinamic și efervescent pentru dezvoltarea unor proiecte practice și inovative în beneficiul unității economice gazdă.