Asociația Elevilor din Bacău solicită Primarului Lucian Stanciu Viziteu să pună în aplicare de urgență Hotărârea de Consiliu Local din 11.01.2021 și să achite bursele elevilor.

“De la ultimul comunicat de presă în care am prezentat suma disponibilă rămasă ce poate fi folosită pentru plata primelor burse din semestrul I aferent, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu nu ne-a comunicat o situație favorabilă în acest sens din propria poziție, ba chiar a pus viceprimarul să transmită faptul că solicitarea noastră nu va fi soluționată și în continuare bursele vor fi achitate doar la primirea bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al Asociației.

Elevii spun că, în ciuda faptului că Hotărârea de Consiliu Local ce aprobă numărul și cuantumurile burselor elevilor a fost adoptată încă de pe data de 11.01.2021, procedura de punere în aplicare a hotărârii nu a fost începută încă, copiii fiind lăsați fără burse în ciuda începerii semestrului al II-lea.

“Amintim faptul că dreptul elevilor de a beneficia de burse este menționat în Constituția României la articolul 32, alineatul (4) și în Legea Educației Naționale 1/2011, la articolul 82, iar obligația autorităților locale de a asigura accesul la burse și de a le finanța prin intermediul finanțării complementare este menționat în Legea Educației, la articolul 105, alineatul (2).

De asemenea, menționăm faptul că, la momentul actual, foarte mulți elevi se află într-o situație economică dificilă, cauzată de contextul pandemic. Astfel, existența burselor devine mai mult decât necesară pentru ca aceștia să își desfășoare în mod eficient activitatea școlară”, se mai arată în comunicat.