Membrii proiectului Școli curate, inițiativa de bună guvernare în educație a Societății Academice din România,  solicită primarilor din județul Bacău să își onoreze atribuțiile legale de administratori ai școlilor, în contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2021.

Școli curate este inițiativa Societății Academice din România de creștere a gradului de bună guvernare și transparența în școli și licee prin monitorizarea alocării, accesării și cheltuielii resurselor publice și responsabilizarea principalilor actori din comunitatea locală: elevi, părinți și profesori. Prin Școli curate se propune contribuția la modernizarea educației printr-o finanțarea transparentă și adecvată a școlilor și liceelor din întreaga țară. În acest sens, ambasadorii locali ai proiectului au transmis adrese tuturor primăriilor din județ, prin care semnalau importanța respectării legii în raport cu serviciul public local de
educație: acordarea burselor pentru elevii eligibili, alocarea fondurilor necesare pentru investiții și reparații capitale în școli, monitorizarea respectării transparenței decizionale în unitățile de învățământ preuniversitar.

,,Caracteristică a statului de drept, în România avem o clară recunoaștere a atribuțiilor fiecărei instituții în raport cu serviciile publice, așadar Școli curate face un apel de responsabilizare generală al autorităților publice locale, în sensul creșterii calității și accesibilității școlilor. Dacă astăzi toaletele din școli se află în fundul curții, asta nu se datorează ministrului Educației, ci, în primul rând, primăriei. De asemenea, tot în atribuția primarilor stă asigurarea resurselor igienico-sanitare, prin finanțarea complementară, în unitățile de învățământ preuniversitar.

Primarii trebuie să dea dovadă de responsabilitate și discernământ în raport cu unitățile de învățământ preuniversitar din comunitățile lor, să gireze bugete locale în acord cu principiile de bună guvernare locală în educație și să nu folosească lipsa resurselor bugetare pentru a tranzacționa drepturile elevilor. Solicitările noastre față de primarii din județul Bacău în contextul elaborării proiectelor
de buget local pentru anul 2021, sunt următoarele:
-Acordarea și plata la timp a tuturor burselor școlare pentru elevii eligibili, conform criteriilor stabilite de OMECTS nr. 5576/2011. Chiar dacă, la momentul actual, în bugetul de stat sunt prevăzute fonduri pentru ca fiecare bursă să fie de cel puțin 100 lei/lună, nu considerăm că primarii ar trebui să se oprească la acest prag, ci din contră, să îl suplimenteze prin resurse proprii din bugetele locale, în special atunci când vorbim despre bursele de ajutor social, care asigură școlarizarea copiilor proveniți din mediile sociale dezavantajate;
-Introducerea în bugetele locale, prin finanțarea complementară destinată unităților de învățământ preuniversitar, a fondurilor necesare pentru asigurarea dezinfectanților, a măștilor, a hârtiei și săpunului, precum și a altor materiale igienico-sanitare necesare pentru școli;

-Fonduri pentru investiții, reparații capitale și renovări necesare pentru un proceseducațional de calitate, pentru modernizarea sălilor de clasă, a laboratoarelor;
 -Asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciilor de pază și protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel încât niciun elev din România să nu mai fie nevoit să plătească fondul pentru pază. Aceasta este una dintre atribuțiile pe care autoritățile publice locale le au în raport cu școlile, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003;
-Redactarea de proiecte pentru absorbția locală de fonduri europene în vedere dotării școlilor, a asigurării infrastructurii necesare și a reparațiilor capitale, acolo unde este necesar, a asigurării infrastructurii și a resurselor de învățare necesare școlarizării elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
-Fonduri de investiții în programe de educație comunitară și activități extrașcolare: finanțarea muzeelor, bibliotecilor comunitare și a centrelor de învățare nonformală și de tineret.”, se arată în comunicatul de presă emis de Școli curate.

Sursă foto: facebook.com