74 dispariţii au fost sesizate poliţiştilor băcăuani de la începutul acestui an, până în prezent. 73 de persoane, dintre care 49 minori, au fost găsite.

De la începutul acestui an, poliţiştii băcăuani au fost sesizaţi cu privire la dispariţia de la domiciliu sau din centre de ocrotire a 74 de persoane, dintre care 50 minori şi 24 majori .

Fiecare dintre cazurile de dispariţie a fost verificat, stabilindu-se că majoritatea au fost situaţii de plecare voluntară. Dintre persoanele a căror dispariție a fost sesizată în primele trei luni ale a.c., au fost găsite 73 de persoane, după cum urmează: 49 persoane minore şi 24 persoane majore.

Majoritatea persoanelor au fost găsite în câteva ore de la primirea sesizării sau în ziua următoare. Multe din cazurile sesizate s-au dovedit a fi plecări voluntare în mod repetat.

Pentru orice sesizare primită de polițiști privind dispariţia unei persoane, dacă evenimentul se confirmă, la faţa locului se va deplasa o echipă de cercetare.

Determinarea tipului de dispariţie este esenţială la începutul anchetei care vizează regăsirea unui copil dispărut. Momentul declarării dispariţiei şi orele care urmează sunt de o importanţă capitală. Este indispensabilă o evaluare permanentă a modului în care evoluează situaţia.

În orice clipă, eforturile de căutare trebuie să poată fi adaptate la elementele noi.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a iniţiat şi coordonat activităţi de pregătire antiinfracţională a categoriilor cu un grad ridicat de risc de victimizare şi a cooperat permanent cu unităţile de învăţământ, autorităţile publice locale, organisme de protecţie a copilului, dar şi mass – media.

Materiale (video, text, audio) ce conțin informații despre promovarea cadrului legislativ în privința minorilor, a răspunderii penale, prevenirea bullying-ului, a violențelor școlare, a consumului de stupefiante, a traficului de persoane, a criminalității informatice, a abuzurilor sexuale asupra minorilor, a violenței domestice și informații de educație rutieră, educație juridică și promovarea non-discriminarii și a egalității de șanse vor fi prezentate şi în perioada următoare de poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii astfel încât minorii să înţeleagă riscurile la care se expun prin plecarea de lângă adulţii care îi au în ocrotire.